Minilex - Lakipuhelin

Vanhentumisen katkaiseminen: Oikeudelliset katkaisutoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudellisilla katkaisutoimilla tarkoitetaan niitä vahingonkorvauksen vanhentumisajan katkaisemiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jotka tapahtuvat viranomaisten vaikutuksella. Vapaamuotoisista katkaisutoimista poiketen oikeudelliset katkaisutoimet on tehtävä asianomaisessa viranomaisessa ja noudattaen laissa säädettyjä menettely- ja muita säännöksiä.

Vanhentumisajan kulumisen katkaisee ensinnäkin korvauksien vaatiminen oikeudessa, eli toisin sanoen kanteen nostaminen tuomioistuimessa tai korvauksen vaatiminen aloitetun tapauksen liitännäisvaatimuksena. Vanhentumisaika katkeaa jo silloin, kun asia tulee vireille tuomioistuimessa, eikä vasta silloin kun asiassa annetaan tuomio tai muu ratkaisu. Riippuen asiasta katkaisutoimet voidaan laittaa vireille myös esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa tai muussa tuomioistuimen tapaisessa toimielimessä, jossa voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisusuositus.

Vanhentumisaika katkeaa myös, kun vahingonkorvausta vaativa ilmoittaa korvauksen julkisen haasteen yhteydessä, taikka vahingon aiheuttajan konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Vanhentumisajan katkeaminen voi tapahtua myös ulosottomenettelyn kautta. Katkeamistoimenpiteenä pidetään sitä, että korvausta vaativa panee ulosottoasian vireille tai muulla tavoin ilmoittaa velasta ulosottomenettelyssä.

Jos korvausta vaativa peruuttaa hakemuksensa oikeudellisen menettelyn aloittamisesta, tai asian käsittely muutoin päättyy ilman että vaatimuksista on ilmoitettu vahingon aiheuttajalle, vanhentumisajan ei katsota katkenneen. Vanhentumisaika on kulunut siis hakemuksesta huolimatta, mutta tällaisessa tapauksessa korvaus vanhentuu aikaisintaan vuoden kuluttua menettelyn päättämisestä. Tämä säännös estää sen, että oikeus korvaukseen vanhentuisi heti menettelyn päätyttyä. Vahingonkärsijälle annetaan siis vuosi aikaa katkaista vanhentuminen jollakin muulla keinolla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa