Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen ulkoinen ja sopimusperusteinen tilanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvauslakia sovelletaan pääsääntöisesti sopimuksenulkoisiin vahingonkorvausvastuun tilanteisiin. Lain mukaan korvauksen vanhentuminen alkaa siitä kun vahinko on tapahtunut, ja vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen piti tietää kuka on vahingosta vastuussa. Vaatimuksia vahingonkorvauksen suorittamisesta ei voida luonnollisestikaan esittää, ellei tiedetä kenelle vaatimukset on kohdistettava. Tällainen vanhentuminen koskee niin henkilö-, esine- kuin varallisuusvahinkojakin.

Sopimussuhteissa vanhentuminen alkaa siitä lähtien, kun sopimus on tehty. Käytännössä sopimuksen syntymishetkenä on usein se tilanne, kun osapuolet kirjoittavat allekirjoituksensa sopimusasiakirjaan, tai sinetöivät sopimuksen vaikkapa kädenpuristuksella. Tämän jälkeen mahdolliset virheet tulisi huolellisten sopimusosapuolten huomata kohtuullisessa ajassa.

Vaikka sopimus olisikin sen tekemishetkellä vailla virheitä, jälkeenpäin voi tapahtua sopimusrikkomus jonkun sopimusosapuolen toimesta. Kyseessä voi olla esimerkiksi virhe sopimusvelvoitteen suorituksessa tai tavaran toimituksen viivästyminen. Kun vahingonkorvausvastuu perustuu tällaiseen sopimusrikkomukseen, rikkomuksen tapahtumishetkestä alkaa kulua se vanhentumisaika, jonka kuluessa korvauksia tai muita sopimukseen perustuvia saatavia tulee vaatia.

Sopimussuhteiden ulkopuolisissa tilanteissa vahingonkorvauksen vanheneminen määräytyy suoraan lain nojalla, koska vahingonaiheuttajan ja -kärsijän välillä ei tietenkään ole minkäänlaista sopimusta, joka vaikuttaisi korvausvastuuseen. Tästä poiketen sopimussuhteissa on kiinnitettävä huomiota sopimusehtoihin. Vanhentumisesta ei voi sopia velallisen vahingoksi, esimerkiksi päättämällä lain mukaan määräytyvää vanhentumisaikaa lyhemmästä määräajasta, mutta sopimusehdoissa saattaa olla jotain muuta mikä vaikuttaa korvausvastuun syntymiseen tai vanhenemiseen. Vahingonkorvaustilanteiden kannalta on siis tärkeää määritellä ensin, onko kyse sopimuksen ulkoisesta vai sopimukseen perustuvasta tilanteesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa