Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen vanheneminen katkaistaan vaatimuksella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvauksen vanhenemisen katkaisemisella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla korvauksia vaaditaan tai velvoite muulla tavalla huomioidaan vanhentumisajan ollessa vielä meneillään. Tällöin vanhenemisaikaa aletaan laskemaan alusta uudelleen. Jos vanhentumisaika on kulunut loppuun, korvauksien vaatimisoikeus on menetetty. Tämän vuoksi vahingonkärsijällä on velvollisuus katkaista vanhentuminen ennen määräajan umpeutumista, jos hän haluaa säilyttää oikeutensa vaatia korvauksia. On vahingonkärsijän oma tappio, jos hän ei huolehdi vanhentumisen katkaisusta ajoissa.

Laissa ei ole rajoitettu, kuinka usein velan vanheneminen voidaan katkaista. Niin kauan kuin vahingonaiheuttajan suoritus on tekemättä, vahingonkärsijällä on oikeus vaatia korvausta, kunhan hän ei päästä korvausvelvoitetta missään vaiheessa vanhenemaan.

Katkaiseminen on toimenpide, jolla saatetaan vahingon aiheuttajan tietoisuuteen vahingon tapahtuminen tai korvauksien vaatiminen. Lain mukaan mahdolliset katkaisutoimenpiteet jaetaan vapaamuotoisiin ja oikeudellisiin. Vapaamuotoisesti vanhentumisen katkaiseminen onnistuu, kun osapuolet sopivat velan maksujärjestelyistä tai muista velkaan liittyvistä seikoista, kun velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan olemassaolon, tai kun velkoja vaatii suoritusta tai muutoin muistuttaa velasta. Nimensä mukaisesti vapaamuotoiselle katkaisutoimelle ei ole asetettu mitään edellytyksiä tai muotovaatimuksia, vaan katkaisu voidaan suorittaa miten tahansa, esimerkiksi mainitsemalla asiasta toiselle osapuolelle.

Oikeudellinen katkaisutoimi tarkoittaa velan huomioimista jossain oikeudellisessa menettelyssä, kuten tuomioistuinkäsittelyssä, konkurssissa, ulosottomenettelyssä tai riita-asian sovittelumenettelyssä. Tällaisessa tilanteessa katkaisutoimenpide on tehtävä kyseiseen menettelyyn mahdollisesti liittyvien muotovaatimusten ja määräaikojen mukaisesti. Toimenpidettä ei siis voi tehdä täysin vapaamuotoisesti. Esimerkiksi tuomioistuinmenettely voidaan käynnistää vain oikein laaditulla, asianmukaisella kannehakemuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa