Minilex - Lakipuhelin

Absoluuttinen eli ehdoton vanhentumisaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvauksen vaatimiselle on säädetty yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan lisäksi 10 vuoden ehdoton vanhentumisaika. Tällainen sääntely on perusteltu sillä, että jos vanhentumisaika alkaisi vasta siitä kun vahinko on ilmennyt, vahingonkorvauksia voitaisiin vaatia kohtuuttoman pitkienkin aikojen jälkeen siitä kun vahinko on tapahtunut. Todisteiden hankkiminen ja muu asian selvittäminen voi olla käytännössä jo mahdotonta, kun vahinkotapahtumasta on kulunut kohtuuttoman pitkä aika.

Pääsääntönä on siis, että vahingonkorvausta on vaadittava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai piti tietää vahingosta, sekä siitä tahosta joka on korvauksesta vastuussa. Vahingonkorvausta on kuitenkin joka tapauksessa vaadittava viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut, riippumatta siitä onko vahingon aiheutumista huomattu.

Kolmen vuoden yleinen vanhentumisaika on mahdollista katkaista esimerkiksi tuomioistuin- tai ulosottomenettelyn aloittavalla toimenpiteellä, jolloin vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen alusta. Jos 10 vuoden vanhentumisaika katkaistaan, alkaa tällöinkin kulua kolmen vuoden vanhentumisaika.

10 vuoden ehdottoman vanhentumisajan ulkopuolelle jäävät henkilövahingot ja ympäristövahingot, sillä tämän tyyppiset vahingot ilmenevät usein vasta pitkienkin aikojen kuluttua. Ilman tätä poikkeusta voisi olla vaarana, että vahingonkärsijä havaitsee vahingon vasta kun 10 vuoden vanhentumisaika on kulunut jo umpeen. Myös rikoksella aiheutetun vahingonkorvauksen vanhentumisaika on poikkeuksellinen: rikoksella aiheutettua vahinkoa ei pidetä vanhentuneena niin kauan kuin rikosasiassa voidaan nostaa syyte tai rikosasia on käsiteltävänä tuomioistuimessa.

Myös itse vahingosta aiheutuneista lisävahingoista on mahdollista hakea korvauksia 10 vuoden jälkeenkin. Näissä on usein kysymys vakuutuksen perusteella saatavista korvauksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa