Minilex - Lakipuhelin

Korvausoikeuden vanhentuminen sopimussuhteissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus vahingonkorvauksen vaatimiseen ei säily ikuisuuksia, vaan laissa on säädetty oma aikansa, jonka kuluessa korvausta tulee viimeistään vaatia. Sopimussuhteissa vanhentumisaika alkaa lähtökohtaisesti kun sopimus on tehty, eli yleensä kun nimet on kirjoitettu sopimusasiakirjaan. Erityistilanteissa sopimuksen mukaiset velvoitteet voivat alkaa myöhemminkin, ja vanhentumisaika lasketaan vastaavasti tästä ajankohdasta.

Vanhentumisaika on yleensä kolmen vuoden pituinen. Korvausta on joka tapauksessa vaadittava 10 vuoden kuluessa vahingon aiheutumisesta, ellei kyseessä ole henkilö- tai ympäristövahinko. Tällöin vanhentumisaika alkaa kulua vasta vahingon ilmenemisestä, riippumatta siitä milloin itse vahinkotapahtuma sattui.

Sopimussuhteissa vahingonkorvausvastuu liittyy yleensä sopimuksen asettamien velvoitteiden rikkomiseen. Kun vahingonkorvaus perustuu sopimusrikkomukseen, vanhentumisaika alkaa kulua siitä kun vahinkoa kärsinyt sopijapuoli on havainnut rikkomuksen tai hänen olisi pitänyt havaita se. On siis osittain vahingonkärsijän vastuulla pysyä selvillä siitä, miten vastapuoli on noudattanut sopimusta, ja tarvittaessa reagoida virheisiin. Vahingonkärsijän vastuu riippuu hänen asemastaan ja taidoistaan: jos vahingonkärsijä on esimerkiksi ammattilainen alallaan tai muutoin tekee usein sopimuksia, häneltä edellytetään suurempaa huolellisuutta kuin tavalliselta yksityishenkilöltä.

Sopimukset ovat kuitenkin monesti monimutkaisia. Epäselvissä tilanteissa tulee aivan ensiksi selvittää, voidaanko korvauksia vaatia tai onko vahinkoa edes aiheutettu. Riippuu täysin sopimussuhteesta, millaisia velvollisuuksia ja muita edellytyksiä osapuolille on asetettu. Sopimuksiin otetaan usein myös vastuuvapauslausekkeita, joissa ennalta määritellään ettei tietynlaista toimintaa ei pidetä sopimusrikkomuksena. Tällaiset sopimusehdot voivat kuitenkin tulla soviteltaviksi, jos ne ovat kohtuuttomia. Lisäksi sopimuksella ei voi koskaan rajoittaa vastuuta rikoksella aiheutetuista vahingoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa