Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen maksu osuuskunnalle

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisten maksujen perimisestä säännöissä määrättyyn, osuuskunnan toiminnan aikana ilmenevään tarpeeseen. Ylimääräisten maksujen osalta osuuskunnan säännöissä on mainittava myös maksuvelvollisuuden perusteet sekä ylimääräisten maksujen enimmäismäärä tilikauden aikana. Ylimääräistä maksua ei palauteta, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä.

Ylimääräinen maksu on suoritettava yhtenä tai useampana eränä osuuskunnan kokouksen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin, saavat selvitysmiehet tai konkurssipesä periä ylimääräisen maksun vain, mikäli se olisi tullut suorittaa ennen selvitystilaan tai konkurssiin asettamista. Osuuskunnan uusi jäsen on velvollinen suorittamaan ylimääräisen maksun, jollei sen suorittamisaika hänen jäseneksi tullessaan ollut päättynyt. Ennen uuden jäsenen hyväksymistä on osuuskuntaan hallituksen huolehdittava siitä, että hakija saa tiedon ylimääräisestä maksusta.

Entinen jäsen on jäsenyyden päättymisestä huolimatta velvollinen suorittamaan sellaisen jäsenyyden päättyessä kulumassa olevalta tai aikaisemmalta tilikaudelta perittävän ylimääräisen maksun, jonka perimisestä on päätetty ennen jäsenyyden päättymistä.

Jäsenen oikeuden osuuteen siirtyessä toiselle jäsenelle, vastaavat entinen jäsen tai hänen kuolinpesänsä, sekä uusi jäsen omasta ja toistensa puolesta ylimääräisen maksun suorittamisesta, mikäli uusi jäsen on laissa mainitussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytty jäseneksi, ja tämä on lain mukaan velvollinen suorittamaan ylimääräisen maksun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »