Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan osuusmaksun palauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt, on entisellä jäsenellä oikeus saada osuusmaksunsa takaisin tietyin edellytyksin. Sama oikeus on sillä, jolle jäsenen oikeus on siirtynyt. Entiselle jäsenelle osuusmaksusta palautettava määrä lasketaan osuusmaksusta maksetulle määrälle kohdistuvaksi osuudeksi palautukseen käytettävissä olevasta osuuskunnan omasta pääomasta. Jäsenille ilmainen osuuspääoman rahastokorotus luetaan jäsenen osuudesta maksamaksi määräksi, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Palautuksen enimmäismäärä on osuusmaksusta maksettu määrä.

Maksettu määrä palautetaan kokonaan, mikäli osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää. Mikäli osuuskunnalla ei ole jakokelpoista ylijäämää, lasketaan palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma siten, että osuuspääomaan lisätään taseen mukainen ylijäämä sekä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero verovelalla vähennettynä. Palautukseen käytettävää pääomaa määriteltäessä tulee lisäksi huomioida tilikauden tappio sekä muut laissa tarkoitetut jakokelvottomat erät.

Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja osuusmaksusta palautettava määrä lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana jäsenyys päättyi. Palautettava määrä tulee suorittaa vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä. Palautus katsotaan suoritetuksi, kun palautettava määrä on nostettavissa osuuskunnassa, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä taikka toisin sovita. Mikäli jäsenyys päättyy kuoleman vuoksi, on palautettava määrä suoritettava vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuuskunta sai jäsenen kuolemasta tiedon.

Lisäosuuspääoman, sijoitusosuuspääoman ja pääomalainan huomioon ottamisesta osuusmaksun palautukseen käytettävissä olevan oman pääoman laskemisessa säädetään laissa tarkemmin. Emo-osuuskunnassa osuusmaksujen palautukseen käytettävissä olevan oman pääoman määrä on taseen ja konsernitaseen mukaan lasketuista määristä pienempi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]