Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan ylikurssirahasto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnan ylikurssirahastoon on merkittävä se osa osuusmaksusta, lisäosuusmaksusta ja sijoitusosuusmaksusta osuuskunnalle maksetusta määrästä, jota ei palauteta, käytetä vahvistetun tappion kattamiseen eikä siirretä osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti käytettävään rahastoon. Lisäksi osuuskunnan ylikurssirahastoon on merkittävä omien ja emo-osuuskunnan sijoitusosuuksien myynnistä saatu myyntivoitto.

Ylikurssirahastoon voidaan lisäksi merkitä sellainen liittymismaksu ja muu laissa tarkoitettu erä, jonka ehdot vastaavat ylikurssirahastoa koskevia lain säännöksiä. Ylikurssirahastoa saadaan alentaa osuuskunnan kokouksen päätöksellä, ainoastaan laissa säädetyssä tarkoituksessa ja sijoitusosuuspääoman rahastokorotuksen toteuttamiseksi.

Mikäli osuuskunnan ylikurssirahastoa alennetaan tappion kattamiseksi, on rahasto alennettu, kun päätös on tehty. Tällöin osuuskunta ei saa jakaa ylijäämää ennen kuin on kulunut vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana ylikurssirahaston alentamisesta päätettiin.

Mikäli ylikurssirahastoa alennetaan muutoin kuin tappion kattamiseksi, tarvitaan päätöksen täytäntöönpanoon rekisteriviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, mikäli vararahastoa, ylikurssirahastoa tai sijoitusosuuspääomaa samanaikaisesti korotetaan alentamismäärää vastaavalla määrällä. Lupaa tulee hakea kuukauden kuluessa ylikurssirahaston alentamisesta tehdystä päätöksestä. Muussa tapauksessa päätös raukeaa. Hakemukseen tulee liittää päätös liitteineen. Ylikurssirahasto on alennettu, kun lupa on myönnetty.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa