Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan laiton varojenjako


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vastoin osuuskuntalain säännöksiä toteutettu osuuskunnan varojen jako on laitonta varojenjakoa. Laiton varojenjako voi siten ensinnäkin seurata siitä, että osuuskunta on jakanut jakokelvotonta ylijäämää. Toiseksi laittomasta varojenjaosta on kyse silloin, kun jaosta päätettäessä on tiedetty osuuskunnan olevan maksukyvytön tai että varojenjako johtaa osuuskunnan maksukyvyttömyyteen. Kolmanneksi laittomasta varojenjaosta on kyse silloin, kun varojenjaossa on rikottu osuuskunnan omien osuuksien rahoituskieltoa.

Osuuskunnan jäsenen on palautettava vastoin lain säännöksiä osuuskunnasta saamansa varat laissa säädettyine vuotuisine korkoineen. Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli varoja saaneella on ollut perusteltua aihetta olettaa, että varat jaettiin lain mukaisesti.

Varojenjakoa koskevan päätöksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon taikka päätöksen perusteena olevan virheellisen taseen laatimiseen tai vahvistamiseen osallistuneet ovat yhteisvastuussa varojen palauttamisen jälkeisen vajauksen täyttämisestä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa