Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan osuusmaksun alentaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnan osuudesta maksettavaa osuusmaksua on lain mukaan mahdollista alentaa.

Osuusmaksun alentamisen tarkoituksena voi lain mukaan olla osuusmaksun palauttaminen jäsenille, jäsenten maksuvelvollisuuden vähentäminen tai osuuspääoman siirtäminen osuuskunnan vararahastoon taikka laissa vastaavaan rahastoon.

Edellä mainittujen lisäksi laissa sallitaan osuusmaksun alentaminen vahvistetun taseen mukaisen osuuskunnan tappion kattamiseksi osuuspääomasta, silloin kun muut käytettävissä olevat varat eivät riitä tappion kattamiseksi.

Osuusmaksua alennetaan siten, että osuusmaksua koskevaa sääntöjen määräystä muutetaan. Osuusmaksusta maksettua määrää voidaan alentaa laissa tarkoitetun tappion kattamiseksi myös sääntöjä muuttamatta. Osuusmaksun ja siitä maksetun määrän alentamisesta päättää osuuskunnan kokous.

Osuusmaksusta palautetaan osuuskunnalle maksetun määrän ja alennetun osuusmaksun erotus, ellei alentamispäätöksessä toisin määrätä. Tappiota katetaan jokaisesta osuusmaksusta samalla määrällä, ellei päätöksessä toisin määrätä. Tappion kattamisesta sanottu koskee myös rahastosiirtoa, joka toteutetaan osuusmaksua alentamalla.

Oma pääoma lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana alentamista koskeva päätös rekisteröidään. Sama koskee siirtoa ylijäämää vastaavaan rahastoon.

Alentamisesta voidaan päättää, kun osuuskunta on rekisteröity. Osuusmaksun palauttamisesta ja siirtämisestä ylijäämää vastaavaan rahastoon voidaan päättää vain hallituksen suostumuksella. Päätösehdotuksessa ja päätöksessä on mainittava alentamistapa ja alentamismäärä sekä mahdollisen palautuksen ajankohta. Osuusmaksun alentamista koskeva sääntöjen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa tai se raukeaa. Mikäli osuusmaksusta maksettua määrää alennetaan tappion kattamiseksi sääntöjä muuttamatta, tulee alentaminen voimaan, kun päätös on tehty. Osuusmaksun alentaminen rajoittaa osuuskunnan oikeutta ylijäämän jakamiseen siihen asti, kunnes pääomaa on lisätty vähintään alentamista vastaavalla määrällä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa