Minilex - Lakipuhelin

Yleinen vanhentumisaika: Lykkääntyminen ja vahingon kärsijän selonotto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos vahingon kärsijä on havainnut vahingon tapahtumisen mutta hänellä ei ole tietoa vahingon aiheuttajasta, mahdollisen korvauksen vaatimiselle laskettavan vanhentumisajan alkaminen lykkääntyy. Lähtökohtaisesti vanhentumisajan kuluminen alkaa vasta, kun sekä aiheutunut vahinko että sen aiheuttaja ovat tiedossa. Vahingon kärsijällä on kuitenkin tiettyjä selonottovelvollisuuksia selvittää, millaista vahinkoa on aiheutunut ja kuka vahingon on aiheuttanut. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi olla ratkaisevaa sen kannalta, voiko vahingon kärsijä enää myöhemmin korvauksia vaatia.

Vahingon kärsijällä on siis tiettyjä velvollisuuksia liittyen hänen vahingon tapahtumisen jälkeiseen toimintaansa sekä omaisuudestaan huolehtimiseen. Yleisesti oletetaan, että huolellinen omistaja huolehtii omaisuudestaan niin että hän huomaa omaisuutensa mahdollisen vahingoittumisen kohtuullisen nopeasti, käytettiinpä sitä jatkuvasti tai ei. Omaisuutta tulee siten valvoa riittävän tarkoin.

Riippuu tietenkin omaisuudesta, miten suurta huolellisuutta sen omistajalta odotetaan. Lähtökohtana on, että mitä helpommin omaisuus voi särkyä tai vahingoittua, sitä enemmän sen kuntoa on valvottava. Henkilövahingoissa puolestaan vahingon kärsijän tulisi hakeutua pikaisesti hoitoon, kun hän huomaa tähän olevan tarvetta.

Mikäli vahingon kärsijä ei selvitä vahingon laajuutta sekä siitä vastuussa olevaa, aletaan korvauksen vanhentumisaikaa laskemaan jo siitä ajankohdasta, jolloin nämä tiedot olisi saatu mikäli olisi toimittu asianmukaisesti. Ei siis ole mahdollista montaa vuotta miettiä, miten vahinko on tapahtunut ja kenen toimesta, vaan asia pitää selvittää. Vaikkei vahingon kärsijä tiedä, kuka on lain mukaan vastuussa vahingosta, hän ei voi vedota tähän vanhentumisajan pidemmäksi jos hän ei itse ole ollut riittävän aktiivinen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »