Minilex - Lakipuhelin

Vapaaehtoisten osuuksien määrän vähentäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää. Mikäli jäsen kuolee tai eroaa osuuskunnasta, myös vapaaehtoisen osuuden osuusmaksu palautetaan. Osuuksien lukumäärän vähentämisestä on ilmoitettava osuuskunnalle kirjallisesti.

Osuuskunnan kokous voi päättää vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän vähentämisestä palautusta vastaan tai palautuksetta, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa osuuskunnan hallituksen päättämään osuuksien lukumäärän vähentämisestä, mikäli osuusmaksusta maksettu määrä palautetaan kokonaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana vähentämisestä päätetään. Valtuutus voidaan antaa enintään vuoden ajaksi osuuskunnan kokouksen päätöksestä.

Osuuskunnan kokous päättää osuuksien lukumäärän vähentämisestä ja hallitukselle annettavasta valtuutuksesta. Vähennettäviä osuuksia vastaavista osuusmaksuista osuuskunnalle maksettu määrä palautetaan kokonaan, ellei päätöksessä toisin määrätä. Tappion kattamiseksi osuuksia vähennetään osuuksista maksettujen osuusmaksujen suhteessa, ellei päätöksessä toisin määrätä. Sama koskee myös rahastosiirtoa.

Osuuskunnan vapaaehtoisten osuuksien vähentämistä koskevassa kokouksen päätösehdotuksessa ja päätöksessä on mainittava osuuksien lukumäärän vähentämistapa, osuudet joita vähentäminen koskee, osuuksien vähentämisen järjestys sekä osuusmaksun palautuksen ajankohta.

Valtuutettaessa osuuskunnan hallitus päättämään vapaaehtoisten osuuksien vähentämisestä tulee päätösehdotuksesta ja päätöksestä käydä ilmi myös valtuutuksen voimassaoloaika. Valtuutukseen perustuvassa hallituksen päätöksessä on niin ikään mainittava edellä esitetyt asiat.

Mikäli vapaaehtoisten osuuksien lukumäärää vähennetään sääntöjä muuttamatta, tulee vähentäminen voimaan, kun päätös on tehty, ja osuusmaksu voidaan palauttaa, kun on kulunut vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana päätös on tehty. Sama koskee myös siirtoa ylijäämää vastaavaan rahastoon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa