Minilex - Lakipuhelin

Vapaaehtoiset osuudet osuuskunnan jäsenille


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnan säännöissä on mahdollista määrätä, että osuuskunta voi antaa jäsenille vapaaehtoisia osuuksia. Mikäli näin on, on säännöissä tällöin määrättävä annettavien osuuksien lukumäärä, enimmäismäärä tai laskemisperuste sekä osuuksien antamisessa noudatettava järjestys ja uusien osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa. Vapaaehtoisien osuuksien antamista koskevien sääntömääräyksien lisäksi on mahdollista määrätä, että osuuskunnan kokous päättää osuuksien antamisesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi osuuskunnan kokouksen päätöksestä.

Ilman vapaaehtoisien osuuksien antamista koskevaa valtuutusta toimittaessa osuuksien antamisesta päättää jäseneksi ottamisesta päättävä osuuskunnan elin, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä myös, että osuuskunnan on annettava jäsenelle vapaaehtoisia osuuksia.

Jäsenellä on oikeus vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle laissa määritellyllä tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä myös muusta tavasta, jolla osuuskunnan katsotaan ottaneen vastaan kyseisen ilmoituksen. Osuuskunnan hallitus voi lisäksi nimetä jonkun ottamaan vastaan kyseisiä ilmoituksia. Osuuskunnan säännöissä voidaan toisaalta lisäksi määrätä se, että jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää tietyn määräajan kuluessa osuuksien antamisesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa