Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän sopimus velkojien kanssa ja päätös velkojen maksusta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos näyttää siltä, etteivät kuolinpesän varat riitä kaikkien velkojen maksuun, pesänselvittäjän tulee pyrkiä sopimaan maksuista velkojien kanssa. Pesänselvittäjä ja velkojat voivat sopia, että velkojat joko osittain tai kokonaan vapauttavat velallisena olevan kuolinpesän maksamasta vainajan tai pesän velkaa. Kaikkien perittävän ja pesän velkojien tulee olla mukana sopimuksessa jotta se olisi pätevä.

Jos sopimusta ei tehdä, pesänselvittäjällä on pesänselvitysvelkojen maksamisen jälkeen oikeus päättää muiden velkojen maksamisesta. Hänen täytyy kuitenkin noudattaa pesänselvittäjälle laissa annettuja ohjeita tehdessään päätöksiä velkojen maksamisesta. Pesänselvittäjän on tehtävä maksupäätöksestään asiakirja, josta käy ilmi tiedot pesän varoista, pesän ja vainajan veloista ja velkojen maksusta sekä velkojille tulevista jako-osuuksista. Velkojille ja osakkaille tulee toimittaa jäljennökset kyseisestä asiakirjasta. Jos osakas ei jostain syystä kuitenkaan saa hänelle kuuluvaa asiakirjaa pesänselvittäjän tekemästä päätöksestä, hänen kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Velkojalla ja osakkaalla on oikeus vaatia pesänselvittäjän tekemän päätöksen muuttamista. Hakemus tulee tehdä vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai pesänselvittäjän päätöksestä tiedon. Jos pesänselvittäjä itse havaitsee, että hänen päätöksessään on virhe, saa hän oikaista sen tekemällä asiassa uuden päätöksen. Pesänselvittäjän päätöksen tultua lainvoimaiseksi pesänselvittäjän on suoritettava kullekin velkojalle tälle kuuluva jako-osuus.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »