Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän sopimus velkojien kanssa ja päätös velkojen maksusta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjän tulee pyrkiä tekemään velkojien kanssa sopimus pesän ja vainajan velkojen maksusta, mikäli näyttää siltä, etteivät pesän varat riitä kaikkien velkojen maksuun. Pesänselvittäjä voi tehdä velkojien kanssa sopimuksen siitä, että velkojat joko osittain tai kokonaan vapauttavat velallisena olevan kuolinpesän maksamasta vainajan tai pesän velkaa. Jotta sopimus olisi pätevä, edellytetään, että kaikki perittävän ja pesän velkojat ovat mukana sopimuksessa.

Jos sopimusta ei tehdä, pesänselvittäjällä on pesänselvitysvelkojen maksamisen jälkeen oikeus päättää muiden velkojen maksamisesta. Hänen täytyy kuitenkin noudattaa pesänselvittäjälle laissa annettuja ohjeita tehdessään päätöstä velkojen maksamisesta.

Pesänselvittäjän on tehtävä päätöksestään asiakirja, josta tulevat ilmi tiedot pesän varoista, pesän ja vainajan veloista ja velkojen maksusta sekä velkojille tulevista jako-osuuksista. Jäljennökset asiakirjasta tulee toimittaa sekä velkojille että pesän osakkaille. Jos osakas ei jostain syystä kuitenkaan saa hänelle kuuluvaa asiakirjaa pesänselvittäjän tekemästä päätöksestä, hänen kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Velkojalla ja osakkaalla on oikeus vaatia pesänselvittäjän tekemän päätöksen muuttamista. Hakemus tulee tehdä vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai pesänselvittäjän päätöksestä tiedon. Jos pesänselvittäjä itse havaitsee, että hänen päätöksessään on virhe, saa hän oikaista sen tekemällä asiassa uuden päätöksen. Pesänselvittäjän päätöksen tultua lainvoimaiseksi pesänselvittäjän on suoritettava kullekin velkojalle tälle kuuluva jako-osuus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa