Minilex - Lakipuhelin

Vainajan velat ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolema ei lakkauta luonnollisen henkilön velkoja. Velkojalla on oikeus halutessaan vaatia saamisiaan vainajan oikeudenomistajilta. Pääsääntöisesti velkojan oikeudenomistajat, eli pesän osakkaat vastaavat vainajalta jääneistä veloista vain omaisuudella, joka vainajalta jäi. Joskus koko perintö voi kulua velkojen maksuun. Kun pesän osakkaalle syntyy henkilökohtainen velkavastuu, velkojalla on mahdollisuus halutessaan vaatia pesän osakkaalta täyttä suoritusta velasta, tällöin pesän varallisuudella ei ole enää merkitystä.

Laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä kuolinpesän osakkaat voivat siis joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. Näistä merkittävimpinä voidaan mainita perunkirjoitusvelvollisuuden tai pesän virallisselvitykseen luovuttamisen laiminlyönti. Velkavastuu on mahdollista välttää, kun pesän luovuttaa virallisselvitykseen kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Kuolinpesän osakas välttyy näin myös henkilökohtaiselta velkavastuulta silloin, kun kuolinpesässä on niin vähän varoja, että ne riittävät ainoastaan kohtuullisiin hautaus- ja perunkirjoituskustannuksiin. Vähäisen omaisuuden vuoksi myös tuomioistuimella on valta vapauttaa osakas velkavastuusta.

Pesän varoista ei ole sallittua maksaa velkaa ennen kuin kuolinpesän virallisselvitykseen luovuttamisen kuukauden määräaika on päättynyt tai ennen kuin velkojien kanssa on pesänselvittäjän hallinnossa tehty sopimus. Tietyn velan saa kuitenkin maksaa, jos voidaan tehdä varma oletus, ettei maksu koidu toisten velkojien vahingoksi.

Vajaavaltainen tai edunvalvojan edustama pesän osakas ei voi milloinkaan joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen. Sen sijaan pesän osakkaan holhooja tai edunvalvoja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen vahingosta, jonka hän on teollaan aiheuttanut velkojille.

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu voikin siis syntyä varsin vähäisen laiminlyönnin tai myöhästymisen vuoksi, eikä laki tunne kohtuullistamisperusteita velkavastuun kohdatessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]