Minilex - Lakipuhelin

Kuka perii vainajan velat?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luonnollisen henkilön velat eivät häviä itsestään kuoleman myötä. Myös velkojalla on oikeuksia. Velkoja voi halutessaan vaatia velkoja vainajan oikeudenomistajilta. Pääsääntöisesti velkojan oikeudenomistajat, eli perilliset vastaavat vainajalta jääneistä veloista vain sillä omaisuudella, joka vainajalla jäi jälkeen. Joissain tapauksissa koko perintö voi kulua velkojen maksuun. Jos pesän osakkaalle syntyy henkilökohtainen velkavastuu, on velkojalla mahdollisuus periä pesän osakkaalta täyttä suoritusta, riippumatta pesän varallisuudesta.

Tiettyjen laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä kuolinpesän osakkaat voivat joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. Näistä tärkeimpinä voidaan mainita perunkirjoitusvelvollisuuden tai pesän virallisselvitykseen luovuttamisen laiminlyönti. Velkavastuun voi välttää, kun luovuttaa pesän virallisselvitykseen kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Kuolinpesän osakas myös välttyy henkilökohtaiselta velkavastuulta silloin, kun kuolinpesässä on niin vähän varoja, että ne riittävät ainoastaan hautaus- ja perunkirjoituskustannuksiin. Vähäisen omaisuuden vuoksi myös tuomioistuimella on valta vapauttaa osakas velkavastuusta.

Pesän varoista ei saa maksaa velkaa ennen kuin kuolinpesän virallisselvitykseen luovuttamisen kuukauden määräaika on päättynyt tai ennen kuin velkojien kanssa on pesänselvittäjän hallinnossa tehty sopimus. Tietyn velan saa kuitenkin maksaa, jos voidaan varmasti olettaa, ettei maksu koidu toisten velkojien vahingoksi.

Vajaavaltainen tai edunvalvojan edustama pesän osakas ei voi milloinkaan joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen. Sen sijaan pesän osakkaan holhooja tai edunvalvoja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen vahingosta, jonka hän on teollaan aiheuttanut velkojille.

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu voikin siis syntyä varsin vähäisen laiminlyönnin tai myöhästymisen vuoksi, eikä laki tunne kohtuullistamisperusteita velkavastuun kohdatessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]