Minilex - Lakipuhelin

Vainajan velat leski

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vainajan velkasuhteet eivät raukea kuoleman johdosta, vaan hänen velkojillaan säilyy siitä huolimatta oikeus saada suoritus saatavilleen. Perinnönjakoon voidaan ryhtyä vasta sen jälkeen, kun vainajan velat on maksettu tai niihin tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Lain mukaan kumpikin puoliso on yksin vastuussa siitä velasta, jonka tämä on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Leski ei näin ollen ole lähtökohtaisesti vastuussa vainajan tekemistä veloista, vaan ne tulee kattaa vainajalta jääneestä omaisuudesta. Yhteisestä velasta, joka on tehty perheen elatusta varten, katsotaan puolisoiden vastaavan kuitenkin siinä suhteessa, kuin heidän olisi ollut annettava varoja elatukseen. Muista yhteisesti tehdyistä veloista molempien puolisoiden katsotaan vastaavan puoliksi.

Pääsääntöisesti kuolinpesän osakkailla ei ole henkilökohtaista velkavastuuta vainajan veloista. Tietyissä tapauksissa osakkaat voivat kuitenkin joutua vastaamaan niistä myös omalla varallisuudellaan. Henkilökohtainen velkavastuu vainajan veloista syntyy yleensä kuolinpesän osakkaan tekemän laiminlyönnin vuoksi. Leski voi olla kuolinpesän osakkaana joko perillisaseman johdosta, yleistestamentin saajana tai avio-oikeuden nojalla, jos ainakin toisella puolisoista oli avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.

Jos osakkaat ovat hävittäneet vainajan omaisuutta, heidän tulee korvata velkojien tappiot. Myös jos perinnönjakoon on ryhdytty ennen velkojen maksamista, osakkailla on palautusvastuu saamistaan varoista. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollinen osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan veloista, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on lähtökohtaisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on. Jos kuolinpesän osakas perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan, syntyy hänelle henkilökohtainen velkavastuu vainajan veloista. Tämä voi koskea myös leskeä niin kauan kuin hän on kuolinpesän osakas.

Leski voi vaatia, että yhteisesti tehdystä velasta tulee suorittaa perittävän osuus tai antaa maksamisesta vakuus ennen osituksen tekemistä. Ositusta ei voi lain mukaan toimittaa, ennen kuin ne velat, joista vainaja oli vastuussa, on maksettu tai niiden maksamiseksi tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Velkasuhteiden määrittämisessä ja niiden maksamisessa tulee olla tarkkana, jotta myöhempi velkavastuun syntyminen vältettäisiin. Lakimieheltä voi kysyä lisää tietoja perintöasioihin ja velkasuhteisiin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]