Minilex - Lakipuhelin

Vainajan velan maksaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vainajan velat eivät lakkaa hänen kuoltuaan, vaan velat on maksettava velallisen kuolemasta riippumatta. Velkoja voi näin ollen ryhtyä perimään vainajan velkoja kuolinpesältä. Kuolinpesän osakas ei ole lain mukaan henkilökohtaisesti vastuussa vainajan veloista. Osakas voi kuitenkin joutua poikkeustapauksessa oman menettelynsä seurauksena myös henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. On hyvä muistaa, että pesänselvitysvelat maksetaan pääsäännön mukaan ennen muita velkoja. Ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa, ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu taikka niistä on annettu maksun turvaava vakuus tai muu vakuus.

Vainajan velkaa ei lähtökohtaisesti saa maksaa pesän varoista, ennen kuin on kulunut kuukausi perunkirjoituksesta tai, omaisuuden ollessa pesänselvittäjän hallinnossa, ennen kuin velkojen maksamisesta on tehty sopimus tai pesänselvittäjän päätös. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mutta vain silloin, jos on pätevä syy olettaa, ettei velan maksaminen vahingoita muiden velkojien oikeuksia.

Kun perunkirjoituksesta on kulunut kuukausi, velkoja voi vaatia vakuutta vainajan velasta, joka ei ole erääntynyt ja josta ei ole riittävää vakuutta. Mikäli velan vakuutta ei anneta kolmen kuukauden kuluessa sen vaatimisesta, velka katsotaan erääntyneeksi.

Jos osakas on ottanut velkaa pesänselvitysvelkojen suorittamista tai eloonjääneelle puolisolle ja turvattomille lapsille suoritettavaa elatusta varten pesän ollessa osakkaiden hallinnassa, voi velkoja vaatia tällaisen velan suorittamista myös pesästä. Mikäli osakas on itse käyttänyt omia varojaan edellä mainittuihin suorituksiin, on hänellä oikeus saada tästä hyvästä korvaus suoraan pesästä.

Jos vainajalta on jäänyt velkaa, joka ei eräänny kuuden kuukauden kuluessa, velka voidaan, milloin kuolinpesän osakkaita on useita, kuolinpesän puolesta sanoa irti maksettavaksi mainitun ajan kuluttua irtisanomisesta. On kuitenkin huomattava, että velkoja, jonka saamisen vakuutena on kiinnitys, ei kuitenkaan ole velvollinen ottamaan vastaan maksua ennen erääntymispäivää, jos velkoja kolmen kuukauden kuluessa irtisanomisesta ilmoittaa vaativansa saamisestaan maksua vain sen vakuutena olevasta omaisuudesta.

Vainajan velat ja niiden maksaminen sekä mahdolliset vakuudet saattavat aiheuttaa monimutkaisia tilanteita ja jopa erimielisyyksiä velkojien kanssa. Tämä vuoksi kannattaa tarvittaessa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka osaa auttaa vainajan velkoihin liittyvissä ongelmissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »