Minilex - Lakipuhelin

Vastuu vainajan veloista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolema ei lakkauta velkasuhteita, vaan vainajan maksamattomat velat on suoritettava. Lain mukaan kuolinpesän osakas ei ole henkilökohtaisessa vastuussa vainajan veloista. Pääsääntöisesti perittävän tekemä velka peritäänkin hänen kuolinpesänsä varoista. 

Edellä mainitusta pääsäännöstä huolimatta osakas voi tietyissä tilanteissa joutua vastuuseen vainajan velasta. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu syntyy, jos osakas laiminlyö velvollisuutensa toimituttaa perunkirjoitus laissa säädetyssä määräajassa. Velkavastuu syntyy myös sellaiselle osakkaalle, joka perunkirjoituksen tai perukirjan valalla vahvistamisen yhteydessä on vaarantanut velkojan oikeutta antamalla virheelliseksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä mainitsematta jonkin tiedossaan olevan seikan. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu tarkoittaa sitä, että velkojalla on oikeus vaatia osakkaalta suoritusta saatavalleen.

Osakas voi vapautua velkavastuusta, mikäli hän onnistuu näyttämään, ettei ole toimillaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut korvattavaa vahinkoa. Sikäli kuin osakas näyttää, että vahingon suuruus oli rahamäärältään pienempi kuin vainajan velka, hän vastaa vain vahingon määrästä. Osakkaan velkavastuu ei ulotu sellaiseen osakkaaseen, jota edustaa edunvalvoja.

Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti veloista, jotka he itse ovat tehneet pesän lukuun. Vastuuta ei kuitenkaan synny, mikäli muuta on sovittu tai katsottava tarkoitetun tai jos muussa laissa on velkavastuusta säädetty toisin. Jos vastuu vainajan veloista mietityttää, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa