Minilex - Lakipuhelin

Vastuu vainajan veloista


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lain mukaan kuolinpesän osakas ei ole henkilökohtaisessa vastuussa vainajan veloista. Pääsääntöisesti velka perittävän tekemä velka peritään kuolinpesän varoista. Vainajan velat eivät siis lakkaa olemasta perittävän kuolinhetkellä, vaan velat on perittävän kuolemankin jälkeen maksettava.

Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu syntyy kuitenkin silloin, kun osakas on laiminlyönyt velvollisuutensa toimituttaa perunkirjoitus laissa säädetyssä määräajassa. Velkavastuu syntyy myös sellaiselle osakkaalle, joka perunkirjoituksen tai perukirjan valalla vahvistamisen yhteydessä on vaarantanut velkojan oikeutta antamalla virheelliseksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä mainitsematta jonkin tiedossaan olevan seikan. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu tarkoittaa sitä, että velkojalla on oikeus vaatia suoritusta saatavalleen perilliseltä.

Velkojan vaatiessa maksua velasta osakkaan on mahdollista vapautua velkavastuusta, mikäli hän onnistuu näyttämään, ettei ole toimillaan tahallaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut korvattavaa vahinkoa. Sikäli kuin osakas näyttää, että vahingon suuruus oli rahamäärältään pienempi kuin vainajan velka, hän vastaa vain vahingon määrästä. Osakkaan velkavastuu ei ulotu sellaiseen osakkaaseen, jota edustaa edunvalvoja.

Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti sellaisesta velasta, jonka he itse ovat tehneet pesän lukuun. Vastuuta ei kuitenkaan synny, mikäli muuta on sovittu tai katsottava tarkoitetun tai jos muussa laissa on velkavastuusta säädetty toisin. Jos vastuu vainajan veloista mietityttää, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa