Minilex - Lakipuhelin

Vainajan velat perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoituksessa vainajan omaisuudesta laaditaan perukirja, jossa yksilöidään muiden tietojen ohessa muun muassa vainajan varat ja velat. Vainajan velat on merkittävä perukirjaan sellaisina, kuin ne olivat kuolinhetken sattuessa.

Perunkirjoituksessa ilmoitettavat vainajan velat on merkittävä siihen kokonaisuudessaan niiden laadusta ja laajuudesta riippumatta. Vainajan veloista on erotettava omaksi asiaryhmäkseen pesänselvitysvelat. Vainajan veloilla tarkoitetaan kaikkea sitä velkaa, johon vainaja on itse sitoutunut. Mikäli epäillään, että kaikkia vainajan velkoja ei tunneta, kuolinpesän osakkaiden tulee selvittää tuntemattomat velkojat ja heidän saatavansa vainajalta julkisen haasteen keinoin. Velkojen maksaminen taikka takauksen tai vakuuden asettaminen velkojen maksamiseksi on edellytys osituksen tai perinnönjaon toimittamiselle. Mikäli perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen ilmenee, että vainajalla oli uusia velkoja, jotka ovat jääneet ilmoittamatta perunkirjoituksessa, niistä on laadittava määräajan kuluessa täydennys- tai oikaisukirja.

Vainajan veloista ja koroista on merkittävä perukirjaan yksityiskohtainen luettelo, josta käy ilmi niiden syntyhetki ja jäljellä oleva määrä. Vanhentunutta velkaa ei merkitä vainajan velkana. Jos näin kuitenkin toimitaan, voidaan tietyissä oloissa katsoa, että vanhentumisetuun vetoamisesta on tällaisessa tapauksessa luovuttu. Kaikki vainajan vähentämiskelpoiset velat merkitään perunkirjaan, eikä tällöin edellytetä, että ne olisivat erääntyneet. Tällaisia velkoja voivat olla muun muassa erilaiset asumisesta aiheutuneet velat, verovelat sekä vesi-, sähkö-, ja puhelinlaskut. Mikäli vainaja on yhteisvastuussa velasta toisen henkilön kanssa, otetaan perukirjaan lähtökohtaisesti merkintä velasta vain siltä osin, kuin vainaja on siitä vastuussa näiden henkilöiden välisen sopimuksen mukaan.

Velvollisuus ilmoittaa vainajan velat on asetettu sille henkilölle, joka hoitaa pesän omaisuutta, tai sille, joka on perehtynyt asiaan muutoin parhaiten. Kaikkien osapuolten edun kannalta on tärkeää, että vainajan varat ja velat on ilmoitettu perukirjassa luotettavasti. Ilmoittamisvelvollisen on tätä velvollisuutta täyttäessään annettava vakuutus perukirjassa siitä, että hän on antanut tiedot totuudenmukaisesti. Tämän velvollisuuden vilpillinen rikkominen voi joissain tapauksissa tulla rangaistavaksi rikoslain nojalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]