Minilex - Lakipuhelin

Vainajan velkojen periytyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Usein käy niin, että vainaja jättää jälkeensä velkoja. Lähtökohtana on henkilön poismenosta huolimatta velkojen pysyvyys. Velat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti periydy, vaan vainajan velat maksetaan pois kuolinpesän varoista. Kuolinpesällä tarkoitetaan vainajan omaisuuden muodostamaa kokonaisuutta, johon sisältyy vainajan varat ja velat.

Kuolinpesän osakkaat, eli perilliset, yleisjälkisäädöksen saajat ja eloonjäänyt puoliso eivät siis normaalisti joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista. Kun vainajan velat on maksettu kuolinpesästä, suoritetaan perinnönjako tai ositus, jossa osakkaat saavat heille kuuluvan osuuden pesän varoista.

Pääsäännöstä, jonka mukaan velat eivät periydy osakkaille, on kuitenkin poikkeuksia. Mikäli perunkirjoitusvelvollinen osakas laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa, hän voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan velasta. Perunkirjoitus on lain mukaan järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, mutta viranomainen voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa. Mikäli osakkaan toiminta on erityisen moitittavaa, voi hän joutua vastuuseen myös perunkirjoituksen jälkeisen täydennys- tai oikaisuperukirjan laatimisen laiminlyönnistä. Osakkaan henkilökohtainen vastuu velasta voi tämän lisäksi perustua siihen, että osakas on antanut perunkirjoituksessa jonkin vääräksi tietämänsä ilmoituksen, jättänyt kertomatta jonkin seikan tahallaan tai vannonut valalla oikeaksi väärän perukirjan. Osakas voi kuitenkin vapautua henkilökohtaisesta vastuusta osoittamalla, että velkojille ei ole aiheutunut vahinkoa yllämainituista toimenpiteistä huolimatta.

Henkilökohtainen vastuu voi tulla kyseeseen myös siinä tapauksessa, että osakkaat ovat tehneet velkaa pesän lukuun. Esimerkiksi avoimen yhtiön liiketoiminnan jatkamisen on katsottu olevan mahdollinen tapa tehdä velkaa kuolinpesän lukuun, mikäli liiketoimintaa harrastetaan pesän nimissä.

Osakkaan henkilökohtainen vastuu on poikkeuksellista. Jos osakas toimii huolellisesti lain edellyttämällä tavalla, hänen ei tarvitse pelätä, että hän joutuisi vastuuseen vainajan veloista. Tarkemmissa perunkirjoitusta koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Yhteenveto

 • Vainajan velat maksetaan kuolinpesän varoista.
 • Osakkaat eli perilliset, yleisjälkisäädöksen saajat ja eloonjäänyt puoliso eivät normaalisti joudu henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan veloista.
 • Jos perunkirjoitusvelvollinen osakas laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa, eli kolmessa kuukaudessa, voi hän joutua vastuuseen vainajan velasta.
 • Osakas voi myös joutua vastuuseen vainajan velasta esimerkiksi jos hän antaa tarkoituksellisesti vääriä ilmoituksia tai jättää jotain ilmoittamatta perunkirjaan.
 • Jos osakkaat ovat itse tehneet velkaa kuolinpesään, voivat he joutua henkilökohtaisesti vastuuseen niistä.

 

Summary in English

 • Decedent's debts are paid from the assets of the estate.
 • Partners, meaning the heirs, recipients of a will, and the surviving spouse are not normally held personally liable for the debt of the deceased.
 • If the partner who is obliged to provide the estate inventory fails to deliver it within the deadline, within three months, they may become liable for the debt of the deceased.
 • A co-owner can also become liable for the deceased's debt, for example if they intentionally give false information or leaves something unreported to the estate.
 • If the partners themselves have incurred debts to the estate, they may be personally held liable for them.

 

Aiheesta muualla

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Kun toimit huolellisesti lain edellyttämällä tavalla, huolta vainajan veloista vastuuseen joutumisesta ei ole.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]