Minilex - Lakipuhelin

Pääomalaina osuuskunnan rahoituskeinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääomalaina lukeutuu osuuskunnan ns. välirahoituksen muotoihin. Välirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, joka sisältää piirteitä niin oman kuin vieraan pääoman ehdoin tehdystä sijoituksesta yhteisöön.

Pääomalaina perustuu tavanomaisen lainan tapaan yhtiön ja velkojan väliseen sopimukseen. Osuuskuntalaissa säädetään tarkemmin pääomalainan ehdoista. Näistä lakisääteisistä ehdoista johtuen velkojan asema on osuuskunnan tavanomaisen velkojan asemaa heikompi.

Lain mukaan pääomalainan pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa osuuskunnan purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella ja pääomaa muutoin palauttaa vain, jos osuuskunnalla on viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan pääomalainan palautukseen käytettävissä olevaa omaa pääomaa. Korkoa tai muuta hyvitystä pääomalainalle saadaan osuuskuntalain mukaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää ylijäämän jakamiseen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella. Pääomalainan pääoma tulee merkitä taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. Osuuskunta tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö ei saa antaa vakuutta lainan pääoman taikka koron tai muun hyvityksen maksamisesta.

Pääomalainalle viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksettava korko tai muu hyvitys vähentää sitä ylijäämää, joka voidaan saman taseen perusteella jakaa tai käyttää muulla tavalla. Jakokelpoista ylijäämää vähentää sellainen maksettava korko tai muu hyvitys, jota ei ole merkitty kuluksi viimeksi päättyneeltä tai sitä edeltävältä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen.

Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjallisesti. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus osuuskunnan varoihin, jollei muuta ole osuuskunnan ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu. Pääomalainan velkojalle tulevan määrän saa maksaa vasta, kun sulautuminen, jakautuminen tai yhteisömuodon muuttaminen on rekisteröity.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa