Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan pääomalainan palautus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääomalainaan osuuskunnan välirahoituksen muotona liittyy keskeisenä piirteenä se, että lainan palautus on sidottu osuuskunnan taloudelliseen tulokseen. Pääomalainan palautukseen käytettävissä oleva osuuskunnan oma pääoma lasketaan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan osuuskunnan taseen mukaan.

Pääomalainan palauttamiseen käytettävissä olevan osuuskunnan oman pääoman määrittelemisen pohjaksi pääomalainojen yhteismäärään lisätään taseen mukainen ylijäämä sekä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero verovelalla vähennettynä. Tämän jälkeen pääomalainojen yhteismäärästä vähennetään taseen mukainen tappio, jota ei ole vähennetty ylijäämästä, sekä muut laissa tarkoitetut jakokelvottomat erät. Pääomalainan takaisinmaksu on siten laissa rajoitettu osuuskunnan jakokelpoiseen ylijäämään.

Emo-osuuskunnassa pääomalainan palautukseen käytettävissä olevan oman pääoman määrä on taseen ja konsernitaseen mukaan lasketuista määristä pienempi. Pääomalainaa ei lueta osuusmaksujen, lisäosuusmaksujen ja sijoitusosuusmaksujen palautukseen käytettävissä olevaan omaan pääomaan, jollei lainaehdoissa toisin määrätä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa