Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä ja maksukykyisyysvaatimus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnan varoja ei saa jakaa velkojien oikeuksia vaarantavalla tavalla. Lakiteknisesti tämä on toteutettu säätämällä jakokelpoisesta ylijäämästä osuuskuntalaissa. Osuuskunnan jakokelpoisen ylijäämän määrittely perustuu osuuskunnan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun taseeseen. Määrittelyn perusideana on se, että taseen osoittamasta ylijäämästä vähennetään sellaiset laissa tarkemmin määritellyt varallisuuserät, joiden pysyvyys on ehtona velkojien aseman ja osuuskunnan toimintaedellytysten jatkuvuuden turvaamiselle.

Jakokelpoisen ylijäämänkään rajoissa varojenjako jäsenille ei ole täysin vapaata. Osuuskuntalain mukaan varoja ei näet saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää osuuskunnan olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa