Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jäsenen lisämaksuvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsenet ovat lähtökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista vain osuuskuntaan sijoittamansa varallisuuden määrällä. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että jäsenet vastaavat osuuskunnan veloista siinä tapauksessa, että konkurssiin tai selvitystilaan asetetun osuuskunnan omat varat eivät riitä velkojen maksuun. Osuuskuntalaki sisältää säännökset tällaisesta ns. lisämaksuvelvollisuudesta.

Osuuskunnan säännöissä on lisämaksuvelvollisuuden osalta määrättävä velvollisuuden peruste, sekä se, onko maksuvelvollisuus rajaton vai rajoitettu. Rajoitetun lisämaksuvelvollisuuden tapauksissa säännöissä on määriteltävä rajoitetun maksuvelvollisuuden määrä. Lisämaksuvelvollisuus on määrättävä säännöissä kaikille jäsenille samoin perustein määräytyväksi ja saman suuruiseksi.

Osuuskunnan uusi jäsen on lisämaksuvelvollisuutta koskevan sääntömääräyksen perusteella vastuussa myös niistä veloista, jotka osuuskunnalla on hänen siihen liittyessään. Ennen uuden jäsenen hyväksymistä osuuskuntaan on osuuskunnan hallituksen huolehdittava siitä, että hakija saa tiedon säännöissä määrätystä lisämaksuvelvollisuudesta.

Entinen jäsen on jäsenyyden päättymisestä huolimatta velvollinen suorittamaan lisämaksun, mikäli osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi.

Lisämaksuvelvollisuus ei koske velkaa, jonka peruste syntyy osuuskunnan jäsenyyden päättymisen jälkeen. Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistajat ovat laissa tarkoitetulla tavalla käyttäneet vainajan oikeutta osuuskunnassa, koskee lisämaksuvelvollisuus myös velkaa, jonka peruste on syntynyt oikeuden käyttämisaikana. Oikeudenomistajat vastaavat näistä veloista ainoastaan kuolinpesän varoilla.

Lisämaksuvelvolliseen entiseen jäseneen sekä hänen oikeudenomistajiinsa sovelletaan samaa kuin lisämaksuvelvolliseen jäseneen. Lisämaksuvelvollisuutta seuraavan vastuun luonteeseen kuuluu, ettei suoritettavaa maksua saa kuitata saatavalla, joka jäsenellä on osuuskunnalta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa