Minilex - Lakipuhelin

Onko osuuskunnan osuuden siirtäminen mahdollista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsen ei voi siirtää osuuttansa toiselle, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Siirrosta osuuskunnalle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella on sama vaikutus, kuin mikäli siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa osuuskunnasta taikka vähentävänsä osuuksiensa lukumäärää.

Mikäli siirronsaaja hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on hänellä oikeus lukea osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut lakiin ja osuuskunnan sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka osuuden siirtäjällä olisi ollut, mikäli hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

Siirronsaajan tulee hakea osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirron saannosta tai, mikäli saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli siirronsaaja ei hae jäsenyyttä määräajassa taikka mikäli hänen hakemuksensa evätään, on hänellä vain samat oikeudet osuusmaksun palautukseen, ylijäämään ja osuuskunnan muihin varoihin kuin osuuden siirtäjällä olisi ollut erotessaan osuuskunnasta.

Siirronsaajan saanto, josta on esitetty luotettava selvitys ja selvitys säädetyn varainsiirtoveron suorittamisesta, on ilmoitettava osuuskunnalle ja merkittävä viivytyksettä jäsenluetteloon. Merkintä on päivättävä. Mikäli osuuden luovuttamiseen tai hankkimiseen vaaditaan osuuskunnan suostumus tai mikäli osuuskunnan jäsenellä on lunastusoikeus, ei merkintää saa tehdä ennen kuin on selvinnyt, että suostumus on annettu, tai ettei lunastusoikeutta ole käytetty.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa