Minilex - Lakipuhelin

Odotusluettelo arvo-osuusjärjestelmässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osuuskunnan osuuden luovutuksensaajan saannosta on tehty laissa tarkoitettu väliaikainen kirjaus, ei luovutuksensaajaa ole merkittävä osuuskunnan jäsenistä arvo-osuusjärjestelmässä pidettävään jäsenluetteloon. Tällaisia tilanteita varten arvopaperikeskuksessa pidetään erillistä luetteloa, johon saanto merkitään, kunnes lopullinen kirjaus on tapahtunut. Saantojen väliaikaisista kirjauksista pidettävää luetteloa kutsutaan odotusluetteloksi.

Väliaikaisen kirjauksen tapauksessa on osuutensa luovuttava samaten poistettava jäsenluettelosta ja merkittävä odotusluetteloon. Mikäli väliaikainen kirjaus koskee ehdollista luovutusta, taikka mikäli kysymys on tietystä muusta laissa tarkoitetusta väliaikaisesta kirjauksesta, ei saantoa merkitä odotusluetteloon.

Mikäli arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan osuuden luovuttamista on lain taikka osuuskunnan sääntöjen perusteella rajoitettu ja luovutuksensaajan saanto on ilmoitettu merkittäväksi jäsenluetteloon, on luovutuksensaajan saanto ensiksi merkittävä odotusluetteloon. Osuuden omistajan saanto saadaan merkitä jäsenluetteloon, kun on selvinnyt, että hänet otetaan jäseneksi tai että lunastusoikeutta ei käytetä.

Ennen kuin osuusmaksun korotus on rekisteröity ja täysi maksu osuudesta suoritettu, on se, jolla on oikeus yhteen tai useampaan osuuteen, merkittävä odotusluetteloon. Luetteloon on hänen kohdalleen tehtävä merkintä osuudesta suoritetusta maksusta. Kun osuusmaksun korotus on rekisteröity ja täysi maksu osuudesta suoritettu, on osuuden omistaja merkittävä jäsenluetteloon. Vastaavaa on sovellettava, mikäli osuuskunnan osuudet on osuuskuntaa perustettaessa päätetty liittää arvo-osuusjärjestelmään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa