Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat osuuskunnan lisäosuudet?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunta voi varsinaisien osuuksien lisäksi antaa jäsenille myös lisäosuuksia. Säännöissä voidaan lisäksi määrätä, että osuuskunta voi antaa lisäosuuksia myös muille kuin jäsenille. Lisäosuusmaksuista suoritettu määrä muodostaa osuuskunnan lisäosuuspääoman.

Lisäosuuksien antamista koskevien osuuskunnan sääntömääräyksien tarkemmasta sisällöstä säädetään yksityiskohtaisesti osuuskuntalaissa. Säännöistä tulee käydä ilmi annettavien osuuksien lukumäärä ja antamisen perusteet, lisäosuudesta maksettava lisäosuusmaksu sekä lisäosuuden tuottamat oikeudet. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä lisäosuuden tuottamasta oikeudesta tavalla, joka poikkeaa varsinaiseen osuuteen sovellettavista sääntöjen määräyksistä. Sääntömääräyksin voidaan myös perustaa erilajisia lisäosuuksia. Säännöissä voidaan myös määrätä jäsenen velvollisuudesta ottaa lisäosuuksia tai osuuskunnan velvollisuudesta antaa jäsenelle lisäosuuksia.

Osuuskunnan lisäosuuteen liittyvät oikeudet ovat lain nojalla lähtökohtaisesti rajoitetumpia kuin varsinaisen osuuden tuottamat oikeudet. Lisäosuuteen ei muun muassa kuulu oikeutta päätöksentekoon osallistumiseen osuuskunnassa, eikä oikeutta osuuskunnan palveluiden käyttämiseen.

Mikäli osuuskunnan kokous tekee sellaisen päätöksen, joka voi lisätä lisäosuuden omistajan maksuvelvollisuutta tai vähentää lisäosuuden tuottamaa oikeutta osuuskunnassa, on lisäosuuden omistajalla oikeus luopua lisäosuudesta ja oikeus lisäosuusmaksun palautukseen.

Lisäosuuksien antamisesta päättää jäseneksi ottamisesta päättävä osuuskunnan elin. Asiasta voidaan määrätä osuuskunnan säännöissä toisin. Mikäli osuuskunnan kokouksen päätös koskee laissa tarkoitetulla tavalla jo annettua lisäosuutta tai sen omistajaa, vaaditaan päätökseen lisäksi, että päätöstä kannattavat lisäosuuksien omistajat, joilla on laissa tarkoitettu enemmistö lisäosuuksien omistajien äänistä.

Lisäosuusmaksu on suoritettava yhtenä eränä, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Lisäosuuden tuottamat oikeudet ja velvollisuudet osuuskunnassa syntyvät, kun lisäosuutta koskevat sääntöjen määräykset on rekisteröity ja lisäosuusmaksu on maksettu osuuskunnalle. Asiasta on mahdollista määrätä osuuskunnan säännöissä toisin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa