Minilex - Lakipuhelin

Lisämaksun periminen osuuskunnan selvitystilassa ja konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osuuskunnan jäsenet ovat osuuskunnan sääntöjen mukaan lisämaksuvelvollisia ja osuuskunnan selvitystilan aikana ilmenee, että osuuskunnan velat ovat varoja suuremmat ja velat voidaan lisämaksuja perimällä saada suoritetuiksi, on selvitysmiesten kutsuttava välittömästi osuuskunnan kokous koolle päättämään lisämaksujen perimisestä.

Selvitysmiesten tulee esittää asiasta päättävässä osuuskunnan kokouksessa kirjallinen selostus osuuskunnan taloudellisesta tilasta, luettelo varoista ja veloista sekä luettelon mukaiseen arvoon perustuva osittelulaskelma perittävistä lisämaksuista. Osuuskunnan varat on merkittävä lisämaksuvelvollisuutta koskevaan luetteloon myös niiden todennäköiseen luovutushintaan, josta vähennetään luovutuksesta johtuvat erilliskulut.

Mikäli selvitystilassa olevan osuuskunnan kokous ei päätä periä lisämaksuja, on selvitysmiesten heti luovutettava osuuskunnan omaisuus konkurssiin. Osuuskunnan omaisuus on luovutettava konkurssiin myös, mikäli vajauksen koko määrää ei ole suoritettu osuuskunnalle 60 päivän kuluessa siitä kokouksesta, joka päätti lisämaksujen perimisestä. Mikäli osuuskunta joutuu konkurssiin sen jälkeen, kun kokouksessa on tehty päätös lisämaksujen perimisestä jäseniltä, ei päätöksen täytäntöönpanoa saa jatkaa.

Osuuskunnan selvitystilan lisäksi jäsenen lisämaksuvelvollisuus voi toteutua myös konkurssissa. Mikäli sellaisen konkurssissa olevan osuuskunnan varat, jonka jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, eivät riitä velkojen maksuun varmojen saatavien perimisen ja muun riidattoman omaisuuden rahaksi muuttamisen jälkeen, on konkurssihallinnon laadittava osittelulaskelma vajauksen peittämiseksi perittävistä lisämaksuista. Konkurssissa tehty osittelulaskelma tulee esittää riittävällä tavalla kuulutetussa velkojainkokouksessa. Osuuskunnan jäsenet on kutsuttava mainittuun kokoukseen samalla tavalla kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

Osuuskunnan jäsen voi moittia osuuskunnan kokouksen päätöstä laissa tarkoitetusta osittelulaskelmasta nostamalla kanteen osuuskuntaa tai konkurssihallintoa vastaan, tapauksesta riippuen. Kanne tulee panna vireille 30 päivän kuluessa siitä, kun laskelma on esitetty osuuskunnan kokouksessa tai velkojainkokouksessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa