Minilex - Lakipuhelin

Liikehuoneiston vuokran määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikehuoneiston vuokrasuhteessa vuokra määräytyy vuokranantajan ja vuokralaisen välisen sopimuksen perusteella. Lain mukaan sopimusehdot jotka ovat vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia, ovat kuitenkin aina kiellettyjä. Myös vuokran määräytymistä koskevien sopimusehtojen täytyy olla tällä tavoin hyvän tavan mukaisia sekä kohtuullisia. Osapuolten on hyvä sopia myös siitä, sisältyvätkö sähkö, vesi ja muut maksut vuokraan, vai maksetaanko ne erikseen.

Vuokra määritellään usein vuokrattavan huoneiston pinta-alan perusteella. Vuokra voidaan myös määritellä tiettynä kokonaissummana. Vuokra voidaan toisaalta sitoa esimerkiksi vuokralaisen harjoittaman liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Tällöin menestyvää liiketoimintaa harjoittava vuokralainen maksaa korkeampaa vuokraa, mutta vastaavasti liiketoiminnan takkuillessa vuokranmaksutaakkakin helpottuu. Vaihtoehtoja vuokran määrittelemiseen on paljon.

Liiketoiminnassa on tavallista tehdä pidempiaikaisia vuokrasopimuksia toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Siksi indeksiin tai muuhun muuttuvaan tekijään sidotut vuokrankorotusehdot ovat yleisiä. Niiden avulla vuokraa voidaan korottaa ilman erillistä sopimuksen muuttamista, sillä vuokra seuraa automaattisesti sovitun indeksin muutoksia. Indeksiehdoista on kuitenkin annettu erityissääntelyä, joka on otettava huomioon indeksiehtoja käytettäessä. Vuokran korotuksen voidaan toki sopia tapahtuvan myös tietynsuuruisena prosentuaalisena vuosikorotuksena.

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat vuokrasuhteen aikana vapaasti sopia keskenään vuokran määrän korottamisesta, alentamisesta, sekä muista muutoksista vuokraan. Vuokranantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti korottaa vuokraa, ellei sellaisesta mahdollisuudesta ole osapuolten välillä sovittu.

Kohtuutonta vuokramäärää voidaan sovitella tuomioistuimessa. Asian voi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi niin vuokranantaja kuin vuokralainenkin. Vuokramäärää voidaan tuomioistuimen päätöksen perusteella joko laskea tai korottaa. Käytännössä sovittelua tapahtuu kuitenkin vain poikkeuksellisesti, eivätkä yleisessä vuokratasossa tapahtuvat normaalit vaihtelut yksinään osoita vuokran olevan kohtuuton. Vuokran kohtuullisuutta koskeva asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa vain vuokrasuhteen ollessa voimassa. Vuokrasuhteen päätyttyä tuomioistuin ei enää ota asiaa käsiteltäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa