Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahingosta aiheutuvan korvauksen vanhentumisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus korvaukseen henkilövahingon perusteella vanhentuu yleisen vanhentumisajan mukaisesti, eli kolmen vuoden kuluessa vahingon ilmenemisestä. Vahingon ilmeneminen tarkoittaa sitä, että havaitaan syy-yhteys henkilölle aiheutuneen haitan sekä vahinkotapahtuman välillä. Kyse on yleensä sitä, että on lääketieteellisesti selvitettävissä, millaisia henkilön terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia jostain vahinkotapahtumasta on seurannut. Kyse voi olla vammoista, sairauksista ja muista haitoista. Kun vahingon olemassaolo on luotettavasti todettu, tästä ajankohdasta alkaa siis kulua kolmen vuoden vanhentumisaika.

Henkilövahingoissa voi olla kyse niin fyysisistä kuin psyykkisistäkin haitoista. Erityisesti psyykkiset sairaudet saattavat kehittyä pitkien aikojen saatossa, ja vastaavasti ilmetä kauan vahinkotapahtuman jälkeen. Tämän vuoksi henkilövahinkojen korvaamiseen ei poikkeuksellisesti sovelleta 10 vuoden ehdotonta vanhentumisaikaa, jota yleensä sovelletaan korvausasioihin. 10 vuoden vanhentumisaika vaikuttaa muissa korvaustilanteissa siten, että jos korvausta ei ole vaadittu 10 vuoden sisällä vahinkotapahtumasta, oikeus korvaukseen vanhentuu vaikka vahinkoa ei olisi ollenkaan havaittu ennen määräajan päättymistä.

Kun siis kyse on henkilövahingoista, korvauksia voidaan vaatia vaikka olisi kulunut 10 vuotta siitä, kun haittaa aiheuttanut vahinkotapahtuma sattui. Oikeus vahingonkorvaukseen alkaa vanheta vasta, kun henkilövahingon aiheutuminen on todettu, riippumatta siitä milloin itse vahinko tapahtui.

Jos samasta vahinkotapahtumasta aiheutuu useita erillisinä pidettäviä henkilövahinkoja, jokaiselle vahingolle lasketaan oma vanhentumisaikansa siitä, kun se on ilmennyt. Esimerkiksi jos vahinkotapahtuman yhteydessä aiheutuu kärsimystä, korvaus kärsimyksen osalta saattaa vanheta ennen kuin korvaus pääasiallisesta henkilövahingosta vanhenee. Nimittäin jos vahinkotapahtumasta aiheutuu vahingonkärsijälle välitöntä kärsimystä, kolmen vuoden vanhentumisaika korvaukselle kärsimyksestä alkaa heti, koska haittakin on ilmennyt heti. Jos kuitenkin vasta myöhemmin todetaan, että samasta vahinkotapahtumasta on aiheutunut henkilölle myös pidemmällä aikavälillä ilmeneviä haittoja, esimerkiksi psyykkisiä sairauksia, tällaisten haittojen korvaus vanhenee siitä kun ne ovat ilmenneet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa