Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisesta vastuusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisiin yritysmuotoihin kuuluu ikään kuin sisäänrakennettuna ominaisuutena elinkeinonharjoittajan henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista. Moni tuntee parhaiten toimintamuodoltaan osakeyhtiön, joka on käytännössä ainoa suomalainen yritysmuoto, johon vastuuta ei sisälly. Toisaalta vastuu myös osaltaan mahdollistaa kaikki ne laajat vapaudet, joita henkilökohtaisessa vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja samaan aikaan liiketoiminnan harjoittamisensa suhteen nauttii.

Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että yritystoiminnan harjoittaja on tilanteen näin vaatiessa henkilökohtaisella yksityisvarallisuudellaan vastuussa yhtiön velasta tai muusta sitoumuksesta. Henkilökohtainen vastuu kattaa kaikki mahdolliset yrityksen velvoitteet, kuten velat, mutta myös muut kuin rahamuotoiset sitoumukset. Velkoja voi halutessaan kääntyä elinkeinonharjoittajan puoleen vaatimaan tältä suoritusta periaatteessa jo ennen kuin hän vaatii sitä itse yritykseltä. Toki luontevinta yleensä on pyrkiä saamaan suoritus ensin siltä, jonka kanssa on sopimukseen ryhtynyt, eli yritykseltä.

Henkilökohtaisen vastuun sisältävät yhtiömuodot eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisia laajamittaisen ja riskipitoisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Ratkaisu voi kuitenkin olla toimiva tilanteessa, jossa esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen ei tunnu houkuttelevalta ajatukselta. Näin voi olla esimerkiksi mikäli liiketoiminta tapahtuu ennemminkin elinkeinonharjoittajan ammattitoimintana, eikä juurikaan eroa käytännössä työsuhteessa tehtävästä työstä. Henkilökohtaiseen vastuuseen perustuvan yritysmuodon valinta voi toisaalta myös toimia mainiosti, jos elinkeinonharjoittajia on useita työskentelemässä saman päämäärän puolesta. Näin voi tapahtua esimerkiksi rakennusurakassa. Tällöin voi olla luontevaa perustaa hyvin kevytmuotoinen yritysjärjestely, joka ei välttämättä vaadi omistajiltaan juuri mitään taloudellisia panoksia, mutta tarjoaa kuitenkin juridiset puitteet toiminnan itsenäiselle harjoittamiselle.

Henkilökohtainen vastuu elinkeinotoiminnasta johtuvista sitoumuksista on yksityisellä elinkeinonharjoittajalla sekä henkilöyhtiöiden vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Edellä mainittu yksityinen elinkeinonharjoittaja sekä henkilöyhtiön vastuunalainen yhtiömies ovat täysimääräisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista omalla omaisuudellaan. Henkilöyhtiöillä viitataan avoimeen yhtiöön ja kommandiittiyhtiöön, jotka olennaisesti poikkeavat yksityisestä elinkeinonharjoittajasta siten, että ne muodostavat omistajistaan erillisen oikeushenkilön sekä myös aina edellyttävät vähintään kaksi omistajaa.

Henkilökohtaisesta vastuusta on tärkeää ymmärtää se, että vastuuvelvollisuuteen ei henkilöyhtiössä vaikuta se, onko kyseinen sitoumus nimenomaan kyseisen yhtiömiehen aikaansaama. Henkilökohtaisen vastuun määrää ei myöskään ole rajattu, vaan vastuu koskee kaikkia velvoitteita täysimääräisinä. Näistä seikoista johtuen on järkevää harkita tarkoin henkilöyhtiön perustamista toisen henkilön kanssa. Useimmat ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa perehtymällä tarkasti lainsäädäntöön eri yhtiömuodoista sekä huolehtimalla siitä, että varsinkin toiminnan alussa on lainopillista apua saatavilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa