Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinovapaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinovapaus on perustuslaissa säädetty oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Elinkeinovapaus on näin ollen perusoikeus joka kuuluu jokaiselle. Lähtökohtana on siis se, että kaikilla on oikeus harjoittaa valitsemaansa elinkeinoa, jos sitä ei ole lailla erikseen kielletty. Tietyt elinkeinot on kuitenkin säädetty luvanvaraisiksi, joten niiden harjoittamiseen vaaditaan viranomaisen lupa, eli elinkeinolupa. Lisäksi tiettyjen elinkeinojen osalta edellytetään viranomaiselle tehtävää ilmoitusta.

Elinkeinolain mukaan laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinotoimintaa saa harjoittaa:

1) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella

2) suomalainen yhteisö ja säätiö sekä

3) ulkomainen yhteisö ja säätiö, jos se on perustettu ja sillä on kotipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Muissa tapauksissa elinkeinonharjoittaminen ei siis ole sallittua. Patentti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin myöntää luvan elinkeinon harjoittamiseen myös muulle kuin luonnolliselle henkilölle sekä ulkomaiselle yhteisölle ja säätiölle.

Elinkeinovapaudesta on siis useita poikkeuksia ja moneen elinkeinoon tarvitaan ainakin viranomaisen myöntämä lupa. Jos lupaa ei tarvita, on kuitenkin mahdollista, että elinkeinotoiminta on ilmoituksenvaraista ja näin ollen vaatii viranomaiselle tehtävää ilmoitusta elinkeinotoiminnan aloittamisesta. Ennen elinkeinonharjoittamisen aloittamista on syytä selvittää omaan elinkeinoon liittyvät säännökset. Lisätietoja saa helposti soittamalla lakipuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa