Minilex - Lakipuhelin

Yritysmuodot Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritysmuodolla tarkoitetaan sitä oikeudellista muotoa, missä yritystoimintaa harjoitetaan. Suomessa on useita eri vaihtoehtoisia yritysmuotoja, joista yrittäjäksi pyrkivä voi valita itselleen parhaiten sopivan. Tässä artikkelissa käydään yleisimmät yritysmuodot hyvin pintapuolisesti lävitse.

Toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin. Sillä tarkoitetaan yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka toimii yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa. Toiminimi ei ole yrittäjästä erillinen oikeushenkilönsä vaan yrittäjä vastaa tällöin kaikista yritykseen kuuluvista sitoumuksistaan myös henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Avoimella yhtiöllä tarkoitetaan yhtiömuotoa, joka syntyy kahden tai useamman yhtiömiehen sopiessa elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Toiminnalla tulee olla taloudellisesti ajallisesti jatkuva tarkoitus. Myös avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat sitoumuksistaan henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiö on yritysmuoto, jossa on vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Äänettömällä yhtiömiehellä tarkoitetaan yhtiömiestä, joka ei osallistu yhtiön toimiin eikä ole vastuussa yhtiön velvoitteista. Äänetön yhtiömies ainoastaan sijoittaa yhtiöön rahanarvoisen panoksen ja saa sille tuoton. Muuten kommandiittiyhtiö on hyvin samanlainen avoimen yhtiön kanssa.

Osakeyhtiö on yritysmuoto, jossa osakkeenomistajat sijoittavat pääomapanoksen yritykseen. Osakeyhtiössä osakkeenomistajat eivät myöskään vastaa yhtiön velvoitteistaan muulla tavalla. Osakeyhtiössä on oltava toimitusjohtaja sekä hallitus. Tärkeimmät yhtiötä koskevat päätökset tehdään yhtiökokouksessa. Osakeyhtiön perustaminen vaatii myös pääomaa, sillä yksityisellä osakeyhtiöllä täytyy olla vähintään 2 500 euroa pääomaa ja julkisella 80 000 euroa. Osakeyhtiö on hallinnollisesti raskaampi kuin muut yhtiömuodot ja se sopii paremmin hieman suuremmille yrityksille jotka tarvitsevat pääomaa.

Yhtiömuotona voidaan pitää myös osuuskuntaa, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet voivat käyttää hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnan voi perustaa vain yksikin henkilö. Osuuskunnan jäsenet ovat vastuussa osuuspääoman määrällään osuuskunnan sitoumuksista. Osuuskuntaa ei kannata perustaa, jos tarkoituksena on tavoitella suurta voittoa.

Lisätietoa yritysmuodoista kannattaa kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa