Minilex - Lakipuhelin

Kannattavin yritysmuoto

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Yritysmuodon kannattavuuteen vaikuttavat useat eri seikat, kuten sopimusvapauden laajuus, yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu yrityksen velvoitteista, päätöksentekomahdollisuudet ja varojen jakamista koskeva sääntely. Mitään yritysmuotoa ei voi pitää sinällään kannattavimpana, vaan yritysten eri toimintatarkoituksiin ja tilanteisiin sopivat erilaiset yritysmuodot.  

Henkilöyhtiön (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) toiminnan kannattavuutta lisäävät laaja sopimusvapaus eli yhtiömiesten mahdollisuus järjestää yhtiön toiminta parhaiten näkemällään tavalla keskenään siitä sopimalla. Täten yhtiön toimintaa voidaan mukauttaa sellaiseksi, joka sopii parhaiten kyseisen henkilöyhtiön liiketoimintaan. Henkilöyhtiömuodossa toimiminen on myös melko joustavaa, sillä yleensä henkilöyhtiöt ovat kooltaan pieniä ja siten sopiminen ehdoista on helpompaa.  Toisaalta päätöksenteko henkilöyhtiössä edellyttää lähtökohtaisesti yhtiömiesten yksimielisyyttä, mikä saattaa hidastaa päätöksentekoa. Henkilöyhtiöissä yhtiömiehillä on myös oikeus jakaa yhtiön varat milloin tahansa itselleen. Tämä lisää osaltaan kiinnostusta yrityksen toimintaan henkilöyhtiömuodossa. Tästä seuraa toisaalta myös henkilöyhtiön kannattavuutta vähentävä seikka: henkilöyhtiöiden yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tältä kannalta toimiminen henkilöyhtiönä sisältää enemmän riskejä yhtiömiehen kannalta kuin osakeyhtiömuoto, sillä henkilöyhtiön yhtiömiehellä on mahdollisuus menettää oma henkilökohtainen omaisuutensa, mikäli velkojat perivät saatavansa yhtiömieheltä itseltään. Mikäli velkoja ei siten saada perittyä yhtiöltä sen vähäisen pääoman vuoksi, velkojat voivat periä saatavansa suoraan yhtiömieheltä.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Osakeyhtiön kannattavuutta osakkaan näkökulmasta lisää se, etteivät osakkaat ole vastuussa osakeyhtiön veloista tai muista sitoumuksista. Täten vain osakeyhtiö takaa vapautuksen henkilökohtaisesta vastuusta. Rajoitetulla vastuulla on useita muitakin kannattavuutta lisääviä tekijöitä. Yhtiön johtoon uskalletaan nimetä ulkopuolisia henkilöitä, sillä osakkaat eivät joudu vastuuseen yhtiön johdon tekemistä oikeustoimista. Osakeyhtiön omistuksen ja johdon eriytyminen tehostaa osakeyhtiön toimintaa, sillä kumpaankin tehtävään voidaan sitouttaa siihen sopivia henkilöitä. Osakeyhtiön toimintamalli luo tehokkuutta suurissa yhtiöissä, sillä päätöksenteko ei edellytä yksimielisyyttä, vaan enemmistöpäätöksenteko riittää. Myös rahoituksen hankkiminen on tehokkaampaa osakeyhtiömuodossa. Osakeyhtiön osakkeita saa pääsääntöisesti luovuttaa melko vapaasti, kun taas henkilöyhtiön yhtiömiehen osuuden luovutus vaatii lähtökohtaisesti kaikkien muiden yhtiömiesten suostumusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa