Minilex - Lakipuhelin

Oikean yritysmuodon valitseminen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Suomessa on käytössä useita erilaisia yritysmuotoja, joiden kautta elinkeinotoimintaa voidaan harjoittaa. Oikean yritysmuodon valitseminen on yritystoimintaa aloittaessa olennaista, sillä yrityksen perustamiseen liittyvät kustannukset vaihtelevat perustettavasta yritysmuodosta riippuen. Jotkut yritysmuodot soveltuvat tiettyihin liiketoimintoihin paremmin kuin toiset, sillä muun muassa tulevan yrityksen toiminnan luonne, pääoman tarve, voiton käyttö ja toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä vaikuttavat yritysmuodon valintaan. Lisäksi yrityksen oikeudelliset ja taloudelliset vastuut ja niiden kohdentuminen vaihtelevat yritysmuodosta riippuen. Eri yritysmuodoilla on sääntelyssä merkittäviä eroja. Lisäksi eri yritysmuotoja kohdellaan verotuksessa eri tavalla.

Mitä kaikkea pitäisi siis ottaa huomioon yritysmuotoa valittaessa ja onko joku yritysmuodoista ehdottoman ylivertainen muiden rinnalla? Koska yksi ainoa yritysmuoto ei aina sovellu kaikkiin liiketoimintamalleihin, on yksiselitteistä vastausta vaikea antaa. Tilanteesta riippuen voidaan kuitenkin määrittää karkeita tienviittoja kohti oikean yritysmuodon valintaa.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja

Yksinkertaisin Suomessa käytössä oleva yritysmuoto on yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen. Arkikielessä puhutaan yksityisestä elinkeinoharjoittajasta yleensä käyttämällä ainoastaan termiä ”toiminimi”. Lakikielessä toiminimi tarkoittaa kuitenkin ainoastaan yrityksen nimeä. Yksityisen elinkeinoharjoittajan yrittämisen muoto on kevyimmin hallinnoitavissa ja soveltuu usein parhaiten esimerkiksi ammattitoiminnan harjoittamiseen, esimerkiksi valokuvaajalle. Tämä johtuu siitä, että toiminimi rakentuu suoraan yrittäjän ympärille, eikä muodosta tästä erillistä henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on itse myös henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen kaikista sitoumuksista sekä henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa kaikesta elinkeinotoimintaan liittyvästä velasta sekä muista vastuista. 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja harjoittaa siis liiketoimintaa yksin, luonnollisena henkilönä omissa nimissään. Näin ollen yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiminen ei mahdollista elinkeinotoiminnan harjoittamista yhdessä toisen henkilön kanssa. On siis tärkeä muistaa, että yksityinen elinkeinoharjoittaja ei ole erillään harjoittamastaan elinkeinotoiminnastaan, vaan yrittäjä ja hänen harjoittamansa elinkeinotoiminta ovat juridisesti yksi ja sama asia. Näin ollen tämä yritysmuoto ei kannusta isojen riskien ottoon. Yksityinen elinkeinoharjoittaja soveltuu kuitenkin hyvin moneen eri tilanteeseen, ja sillä on monta hyvää puolta, kuten esimerkiksi sen perustamisen helppous.

Jos kuitenkin aikomuksena on harjoittaa muuhun kuin omaan ammattitaitoon perustuvaa selkeää liiketoimintaa tai ottaa yritykseen enemmän kuin yksi omistaja, on järkevää harkita toisia yritysmuotoja. Yksityisen elinkeinoharjoittajan lisäksi, muita tavallisia käytössä olevia yritysmuotoja ovat:

-        Osakeyhtiö (OY)

-        Avoin yhtiö (AY)

-        Kommandiittiyhtiö (KY)

-        Osuuskunta (OSK)

Säätiöt ja yhdistykset

Mahdollista on myös harjoittaa yritystoimintaa rajoitetusti säätiön taikka yhdistyksen kautta. Yhdistys tai säätiö eivät ole yritysmuotoja termin varsinaisessa merkityksessä, mutta näillä voi kuitenkin olla monta perinteisille yrityksille ominaisia piirteitä, esimerkiksi työntekijöiden palkkaaminen. Muita käytössä olevia yritysmuotoja ovat myös esimerkiksi taloudellinen yhdistys, kuten esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, ja mahdollista on myös harjoittaa yritystoimintaa eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän kautta.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Osakeyhtiö

Mainituista yritysmuodoista osakeyhtiö on suosituin ja omistajalleen riskittömin yritysmuoto. Osakeyhtiön omistaja ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista ja yhtiön rahoituksen järjestely on monessa mielessä joustavampaa. Osakeyhtiöllä on osakepääoma, ja osakeyhtiölaissa on säädetty osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta. Yksityisellä osakeyhtiöllä tämä vähimmäisosakepääoma on 2 500 € ja julkisella osakeyhtiöllä tämä vähimmäisosakepääoma on 80 000 €.

Osakeyhtiö on yksityistä elinkeinoharjoittaja parempi valinta sille, joka esimerkiksi haluaa perustaa yrityksen yhdessä toisen tai toisten ihmisten kanssa. Osakeyhtiö on ainoa yritysmuoto, joka mahdollistaa myös tarvittaessa pörssiin listautumisen. Osakeyhtiö on kuitenkin muun muassa hallinnollisesti raskaampi kuin muut yritysmuodot.

Avoin yhtiö (AY) ja kommandiittiyhtiö (KY)

Nämä yritysmuodot soveltuvat jos perustajia on useita, sillä yksi henkilö ei voi perustaa avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä. Avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä kutsutaan myös henkilöyhtiöiksi, ja yhtiön perustajat ovat vastuussa yrityksen velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehiä on kaksi tai useampi, ja yhtiömiehet ovat tasavertaisia. Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehiä on kaksi tai useampi, mutta heitä on kahdenlaisia; nimittäin vastuunalainen yhtiömies sekä äänetön yhtiömies.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä. Näitä pidetään verotuksessa niin sanottuina elinkeinoyhtyminä. Tämä tarkoittaa, ettei se ole verotuksessa erillinen verovelvollinen, vaan yhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten tulona.

Osuuskunta (OSK)

Osuuskunnan voi perustaa yksin. Osuuskunnan omistavat sen jäsenet. Nämä jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista, vaan ovat vastuussa ainoastaan sijoittamansa pääoman verran. Osuuspääomalle ei ole asetettu mitään alarajaa, ja jokaisella osuuskunnan jäsenellä on päätöksenteossa yhtä suuri äänioikeus.

Yritysmuodon valitseminen

Yritysmuotoa valittaessa kannattaa huomio kiinnittää suunnitellun toiminnan laatuun ja laajuuteen. Olennaista on sen arvioiminen, onko yritystoiminnassa mahdollisesti sellaisia riskejä, jotka saattaisivat tehdä tarpeelliseksi rajata henkilökohtainen omaisuus yritystoiminnan vastuun ulkopuolelle. Tämä liittyy juuri pohdintaan esimerkiksi avoimen yhtiön ja toiminimen sekä osakeyhtiön välillä. Lisäksi yrityksen kasvuodotuksilla voi olla vaikutusta sopivan yritysmuodon valintaan. Oletetaanko yrityksen liikevaihdon ja työntekijöiden määrän pysyvän suunnilleen samana vai onko toimintaa tarkoitus laajentaa? Kasvuhakuisuus merkitsee lähes poikkeuksetta sitä, että osakeyhtiö olisi järkevin ratkaisu.

Joskus voi olla viisainta konsultoida suoraan ammattilaista siitä, että mikä olisi paras yritysmuoto juuri omaa elinkeinon harjoittamista silmällä pitäen. Ulkopuolinen voi antaa tiettyjä suuntaviivoja, mutta usein sen kohdennetun ja räätälöidyimmän ratkaisun saaminen vaatii myös tilanteen arviointia. Soitto esimerkiksi lakipuhelimeen aiheesta voi maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa onnistuneempana yritysmuodon valintana.

Vinkit

- Yksityisenä elinkeinoharjoittajan toimiminen on yksinkertaisin yritysmuoto, joka soveltuu yksittäiselle ihmiselle joka myy omaa työtään. 

- Osakeyhtiössä osakkeenomistajat vastaavat yhtiön veloista vain sillä määrällä jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön.

- Henkilöyhtiötä ei voi perustaa yksin.

- Osuuskunnassa jokaisella jäsenellä on yhtä suuri ääniosuus. 

Varoitukset

- Yksityinen elinkeinoharjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, eikä elinkeinotoimintaan liittyvää varallisuuta eroteta yrittäjän henkilökohtaisesta varallisuudesta. 

- Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat hallinnollisesti raskaampia yritysmuotoa ja vaativat enemmän paperityötä.

- Henkilöyhtiöissä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja sitoumuksista. 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa