Minilex - Lakipuhelin

Oikean yritysmuodon valitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa on käytössä useita erilaisia yritysmuotoja, joiden kautta elinkeinotoimintaa voidaan harjoittaa. Oikean yritysmuodon valitseminen on yritystoimintaa aloittaessa olennaista, sillä muun muassa vastuun kohdentuminen eri yritysmuotojen välillä vaihtelee huomattavasti. Myös eri yritysmuotojen sääntelyssä on merkittäviä eroja. Mitä kaikkea pitäisi siis ottaa huomioon yritysmuotoa valittaessa ja onko joku yritysmuodoista ehdottoman ylivertainen muiden rinnalla? Yksiselitteistä vastausta on vaikea antaa, mutta karkeita tienviittoja kohti oikeaa yritysmuotoa voidaan määrittää.

Yksinkertaisin Suomessa käytössä oleva yritysmuoto on toimiminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tämä yrittämisen muoto on kevyimmin hallinnoitavissa ja soveltuu usein parhaiten esimerkiksi ammattitoiminnan harjoittamiseen. Tämä johtuu siitä, että toiminimi rakentuu suoraan itse yrittäjän ympärille, eikä muodosta tästä erillistä henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on itse myös henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa kaikesta elinkeinotoimintaan liittyvästä velasta sekä muista vastuista. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on siis yritysmuoto, joka ei ainakaan kannusta suureen riskinottoon, eikä toisaalta mahdollista myöskään elinkeinotoiminnan harjoittamista yhdessä toisen henkilön kanssa. 

Jos siis aikomuksena on harjoittaa muuhun kuin omaan ammattitaitoon perustuvaa selkeää liiketoimintaa tai ottaa yritykseen enemmän kuin yksi omistaja, on järkevää harkita toisia yritysmuotoja. Muita käytössä olevia yritysmuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, elinkeinoyhtymä, taloudellinen yhdistys ja osakeyhtiö. Mahdollista on myös harjoittaa yritystoimintaa rajoitetusti säätiön taikka yhdistyksen kautta, sekä Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän taikka osuuskunnan käyttäminen. Näistä osakeyhtiö on suosituin ja omistajalleen riskittömin yritysmuoto. Osakeyhtiön omistaja ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista ja yhtiön rahoituksen järjestely on monessa mielessä joustavampaa. Haasteina voitaneen mainita vaatimus yksityisen osakeyhtiön 2500e suuruisesta vähimmäisosakepääomasta, julkisessa osakeyhtiössä vaatimus 80 000 euron vähimmäispääomasta, sekä muita yhtiömuotoja rajatummat mahdollisuudet järjestää yhtiön hallinto sekä toki rajoitukset esimerkiksi varallisuuden nostamiseen yhtiöstä.

Yritysmuotoa valittaessa kannattaa huomio kiinnittää suunnitellun toiminnan laatuun ja laajuuteen. Olennaista on sen arvioiminen, onko yritystoiminnassa mahdollisesti sellaisia riskejä, jotka saattaisivat tehdä tarpeelliseksi rajata henkilökohtainen omaisuus yritystoiminnan vastuun ulkopuolelle. Tämä liittyy juuri pohdintaan esimerkiksi avoimen yhtiön ja toiminimen sekä osakeyhtiön välillä. Lisäksi yrityksen kasvuodotuksilla voi olla vaikutusta sopivan yritysmuodon valintaan. Oletetaanko yrityksen liikevaihdon ja työntekijöiden määrän pysyvän suunnilleen samana vai onko toimintaa tarkoitus laajentaa. Kasvuhakuisuus ´merkitsee lähes poikkeuksetta sitä, että osakeyhtiö olisi järkevin ratkaisu. Osakeyhtiö on ainoa yritysmuoto, joka mahdollistaa myös tarvittaessa pörssiin listautumisen.

Joskus voi olla viisainta konsultoida suoraan ammattilaista siitä, että mikä olisi paras yritysmuoto juuri omaa elinkeinon harjoittamista silmällä pitäen. Ulkopuolinen voi antaa tiettyjä suuntaviivoja, mutta usein sen kohdennetun ja räätälöidyimmän ratkaisun saaminen vaatii myös tilanteen arviointia. Soitto esimerkiksi lakipuhelimeen aiheesta voi maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa onnistuneempana yritysmuodon valintana.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa