Minilex - Lakipuhelin

Yritysmuodot ja vastuut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eri yritysmuotojen yhtenä merkittävimpänä erona on vastuun jakautuminen. Yritysmuodot ja vastuut on tärkeää tunnistaa ennen oikean yritysmuodon valintaa. Vastuulla tässä yhteydessä tarkoitetaan ennen kaikkea velkavastuuta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja toimii omissa nimissään ilman yhtiökumppaneita. Verotuksessa ja kirjanpidossa yksityisen elinkeinonharjoittajan liikeomaisuus ja yksityisomaisuus käsitellään erillään toisistaan. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä velkavastuun kannalta, sillä yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa henkilökohtaisesti yritystoiminnassa syntyneistä veloistaan. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa veloista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Näin ollen yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva voi joutua myymään esimerkiksi oman kotinsa yrityksen velkojen takia. Myös elinkeinonharjoittajan yksityisiä velkoja voidaan periä yrityksen varoista.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet ovat myös vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksensä veloista. He vastaavat yhtiön veloista kaikella omaisuudellaan. Keskinäisestä velkavastuustaan yhtiömiehet voivat sopia haluamallaan tavalla, mutta velkojaan nähden tuolla ei ole väliä. Velkoja voi periä koko saatavansa keltä tahansa yhtiömieheltä. Silloin kuitenkin velan maksanut yhtiömies voi periä muilta yhtiömiehiltä heidän velkaosuutensa itselleen.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies puolestaan vastaa yrityksen veloista vain sijoittamallaan omaisuuspanoksellaan. Äänettömän yhtiömiehen vastuu on siis rajoitettu omaisuuspanoksen määrään. Tästä voidaan kuitenkin poiketa yhtiösopimuksella. Yhtiömiehen henkilökohtaista yritykseen liittymätöntä velkaa ei voida periä henkilöyhtiön varoista muuten kuin yhtiöosuuden muodossa. Tässä suhteessa henkilöyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja siis poikkeavat toisistaan.

Osakeyhtiö on vastuun kannalta kaikkein turvallisin yritysmuoto. Osakkeenomistaja ei vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Vastuu rajoittuu sijoitettuun osakepääoman määrään. Osakeyhtiön velasta vastaa siis ainoastaan yhtiö.

Myöskään osuuskunnan jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan veloista. Osuuskunnan säännöissä voi kuitenkin olla määräys jäsenen lisämaksuvelvollisuudesta velkojille.

Eri yritysmuodoissa vastuu yrityksen veloista määräytyy siis eri tavalla. Turvallisin vaihtoehto vastuun kannalta on osakeyhtiö. Yritysmuodon valinta on tärkeää tehdä huolella ja voikin olla aiheellista kääntyä asiantuntijan puoleen, mikäli kysyttävää ilmenee. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa