Minilex - Lakipuhelin

Vapaasti harjoitettavat ja ilmoituksenvaraiset elinkeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen perustuslaissa määrätään elinkeinon harjoittamisen vapaudesta ja kyseinen ajatus heijastuukin periaatteellisena lähtökohtana myös muuhun lainsäädäntöömme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa elinkeinoista on vapaita, eli niiden harjoittaminen ei vaadi viranomaiselta erityistä lupaa eikä niiden harjoittamisesta tarvitse myöskään ilmoittaa mihinkään. Toisaalta taas osa elinkeinoista on joko luvan tai ilmoituksenvaraisia. Vapaasti harjoitettavia elinkeinoja ovat sellaiset elinkeinot, joita harjoitetaan omaksi elatukseksi, sekä sellaiset elinkeinot joita ei harjoiteta omaksi elatukseksi mutta joiden harjoittamiseen ei tarvita erityistä lupaa.

Omaksi elatukseksi harjoitettavassa elinkeinossa elinkeinonharjoittajan apulaisena eivät saa toimia muut kuin elinkeinonharjoittajan aviopuoliso ja/tai alaikäiset jälkeläiset, eikä toimintaan saa liittyä erityistä toimipaikkaa. Toisin sanoen, jos henkilö ei käytä ulkopuolista työvoimaa, eikä omista liiketoimitiloja, niin toiminta katsotaan yleensä vain omaksi elatukseksi. Oikeus harjoittaa elinkeinoa omaksi elatukseksi on myös alaikäisellä sekä konkurssissa olevalla tai holhottavaksi julistetulla.

Ilmoituksenvarainen elinkeino on kyseessä silloin, kun kyseessä ei ole luvanvarainen elinkeino, mutta elinkeinoa harjoitetaan erityisestä toimipaikasta ja/tai elinkeinon harjoittaja käyttää apunaan vierasta ulkopuolista työvoimaa. Ilmoituksenvaraisen elinkeinon harjoittajan on oltava täysivaltainen, toisin sanoen hallittava itseään ja omaisuuttaan. Holhouksen alainen saa harjoittaa ilmoituksenvaraista elinkeinoa sillä edellytyksellä, että tähän on holhoojan lupa. Joissain tapauksissa holhoojan on tarpeen hakea lupa tuomioistuimelta. Ilmoituksenvaraisesta elinkeinosta on tehtävä perusilmoitus kaupparekisteriin. Mikäli elinkeinoa harjoittaa suomalainen yhteisö tai säätiö, on näillä samaten velvollisuus tehdä perusilmoitus kaupparekisteriin. Kaupparekisteri on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä rekisteri, johon kaikki Suomessa toimivat yritykset ilmoittavat tietonsa.

On huomattava vielä lain täsmennys ilmoitusvelvollisuuden rajoista. Jokaisen, joka tuottaa tai kasvattaa kotonaan tai kotitilallaan jotakin on aina luvallista myydä näitä tuotteitaan ilman, että siitä tulee tehdä ilmoitusta mihinkään. Myymistä ei tarvitse myöskään hoitaa itse, vaan joku muu voi huolehtia tuotteiden myynnistä, kunhan tuotteet vain on tuotettu yksinomaan kotitilalla. Luonnollisesti tuotteiden on oltava myös laissa sallittuja, sillä laissa kiellettyä elinkeinoa, ei elinkeinovapauskaan kata.

Lähtökohtana siis on, että lähinnä kodin piirissä toteutettava pienimuotoinen elinkeinon harjoittaminen on sallittua ilman erillistä ilmoitusta, mutta käytännössä kaikesta liiketoimintamaisemmasta elinkeinon harjoittamisesta on tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus. Perusilmoituksessa siis perustetaan jokin yritys harjoittamaan alkavaa elinkeinotoimintaa. Tässä vaiheessa onkin viisasta pohtia oman perustettavan elinkeinotoiminnan luonnetta ja omaa asiantuntemusta. On tärkeää valita nimittäin omiin tarkoituksiin sopiva, mutta ei liian kuormittava yritysmuoto. Apua niin elinkeinotoiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuuden määrittämiseen, kuin tarvittaessa yrityksen perustamiseenkin voi saada esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa