Minilex - Lakipuhelin

Varojen jako eri yritysmuodoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritysmuodot poikkeavat toisistaan myös niihin sovellettavien varojenjakosäännösten osalta. Varojen jaolla tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla yrityksen omistajat voivat saada rahaa tai muuta varallisuutta "ulos yhtiöstä" omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Varojen jakoon voi liittyä paitsi varsinaisen liiketoiminnassa syntyneen voiton, niin myös esimerkiksi yrityksen omistajan yritykseen sijoittaman varallisuuden nostaminen takaisin henkilökohtaiseen käyttöön tai vaikkapa yrityksen omaisuuden myyminen ja myynnistä tulleen rahan ottaminen omistajan omaan käyttöön.

Henkilöyhtiöissä vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus nostaa yhtiöstä varallisuutta haluamansa määrä; myös enemmän kuin tämä on yhtiöön sijoittanut. Luonnollisesti jos yhtiö tuottaa voittoa, ei ole millään tasolla ongelmallista, jos yhtiömies ottaa yhtiöstä enemmän kuin on alun perin sinne sijoittanut. Lähinnä haasteita voi muodostua, jos yhtiö ei tuota voittoa ja yhtiömies nostaa siitä huolimatta varallisuutta yhtiöstä. Tällöin yksityisottojen johdosta syntynyt erotus johtaa oman pääoman negatiivisuuteen, joka huomioidaan kyseisen yhtiömiehen kohdalla yhtiön mahdollisesti purkautuessa. Henkilöyhtiöstä voi siis lähtökohtaisesti nostaa esteettä varallisuutta sen verran kuin yhtiössä kulloinkin on.

Sama periaate kuin avoimen yhtiön yhtiömiehillä toteutuu myös yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla. Tosin yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole toiminimestään erillinen oikeushenkilö ja hän harjoittaa toimintaa yksin, joten käytännössä varojen nostoon ei liity mitään rajoituksia. Toiminimen voitto on yksityisen elinkeinonharjoittajan voittoa ja toiminimen tappio vastaavasti myös hänen henkilökohtainen tappionsa.

Osakeyhtiössä oikeus yhtiön netto-omaisuuteen, toisin sanoen yhtiön voittovaroihin, on yhtiön osakkeenomistajilla. Mahdollisuus jakaa nostamatta olevat voittovarat on milloin tahansa yhtiön toiminnan aikana. Tähän liittyy kuitenkin useita rajoituksia. Osakeyhtiön omat varat jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Näistä sidottua pääomaa ei saa jakaa osakkeenomistajille, mutta vapaata tietyin ehdoin saa. Nimittäin varojen jako ei saa johtaa osakeyhtiön maksukyvyttömyyteen. Toisaalta osakeyhtiö voi myöntää myös osakkailleen korotonta lainaa ilman varsinaista takaisinmaksuvelvollisuutta. Tätä kutsutaan osakaslainaksi ja se voidaan lukea yhdeksi varojen jaon tavaksi. Lähtökohtaisesti varoja kuitenkin jaetaan aikaisemmin kuvatulla tavalla osinkoina vapaasta omasta pääomasta. Osakeyhtiön purkautuessa tulee lisäksi jakamattomat voittovarat jakaa yhtiön osakkaille. Osakkaan osuus osakeyhtiön nettovarallisuudesta määräytyy hänen osakeomistuksensa perusteella.

Vaikka eri yhtiöiden varojenjakotavat poikkeavat merkittäviltä osilta toisistaan, voi yleistyksenä sanoa, että mikäli yrityksen omistaja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, voi hän nostaa melko vapaasti myös yhtiön varoja. Toisaalta taas, mikäli vastuu yhtiön veloista on rajoitettua, niin myöskään varojen nostaminen ei ole kovin vapaata. Varojen jakamista koskevista tarkemmista määräyksistä säädetään eri yritysmuotoja koskevissa laeissa. Myös tarkempia ohjeistuksia voi tiedustella vaikkapa lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa