Minilex - Lakipuhelin

Voitonjako eri yritysmuodoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Voitonjako tapahtuu eri yhtiömuodoissa eri tavoin.

Osakeyhtiön osakkeenomistajilla on oikeus yhtiön netto-omaisuuteen ja voivat siten yhtiön toiminnan aikana päättää jakaa yhtiössä olevat voittovarat itselleen. Voiton jakamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Osakeyhtiön vähemmistön oikeutta voitonjakoon on tehostettu siten, että 10 % vähemmistöllä on oikeus vaatia puolta tilikauden voitosta jaettavaksi, vaikka enemmistö ja yhtiön hallitus vastustaisivat osingon jakamista. Voittovaroja voidaan jakaa laillisesti vain osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja varojen jakamisen tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Laitonta varojenjakoa ovat muut liiketapahtumat, jotka vähentävät yhtiön varoja tai lisäävät sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta. Voittoa ei myöskään saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Varojenjakoa arvioidaan maksukyvyttömyyden kannalta jakopäätöksen hetken tietojen perusteella, eikä huomiota voida siten pääsääntöisesti kiinnittää vasta jakopäätöksen tekemisen jälkeen tulleeseen tietoon yhtiön joutumisesta maksukyvyttömäksi.

Osuuskunnat tuottavat voittoa lähinnä vain silloin, kun osuuskunnan tarkoitukseksi on säädetty voiton tuottaminen. Osuuskunnan jäsenellä ei myöskään pääsääntöisesti ole oikeutta osuuskunnan netto-omaisuuteen. Mikäli voittovaroja kuitenkin jaetaan, ne tulee jakaa osuuskunnan palvelujen käytön suhteessa, ellei muusta jakoperusteesta ole sovittu.

Henkilöyhtiössä voittoa on mahdollista jakaa, mikäli viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on syntynyt voittoa. Voiton jakaminen tapahtuu siten, että tilikauden voitosta suoritetaan yhtiömiehelle ensin korkolain mukainen korko hänen tilikauden alkaessa jäljellä olleelle panokselleen.  Tämän jälkeen jaetaan loppuosa voitosta yhtiömiesten kesken tasan. Tappio jaetaan yhtiömiesten kesken tasan. Kommandiittiyhtiössä korko maksetaan ensin äänettömille yhtiömiehille ja vasta tämän jälkeen loppuosa voitosta vastuunalaisille yhtiömiehille. Tappio jaetaan kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan. Äänettömät yhtiömiehet eivät siten vastaa yhtiön tappioiden kattamisesta, ellei toisin ole sovittu. Lisäksi on säädetty, että jako-osuuksia voidaan sovitella, mikäli tasajako on tapauksessa kohtuuton. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa