Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinovapaus ja perustuslaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslain perusoikeuksien ensisijaisena tarkoituksena on määrittää jokaiselle kansalaiselle kuuluvat perustavanlaatuiset oikeudet. Elinkeinovapaus on yksi perustuslain takaamista kansalaisille kuuluvista perusoikeuksista, jonka tarkoituksena on varmistaa jokaisen mahdollisuus hankkia elantonsa haluamallaan tavalla.

Lain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työn tekemiseen. Tämän lisäksi jokaisella tulee olla oikeus valita vapaasti toimeentulonsa valitsemallaan työllä, elinkeinolla tai ammatilla. Tähän viitataan erityisesti perustuslain termillä elinkeinovapaus. Laissa mainitaan myös julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia työvoiman suojelusta.  

Perustuslaki sisältää säännökset niin julkisen vallan perusteista, perusoikeuksista kuin valtion ylimpien hallintoelimien toiminnasta. Laki määrittää julkisen vallan ja yksilön välisten suhteiden perusteet ja sitä on mahdollista muuttaa vain vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä. Näin ollen elinkeinovapaudella on vahvan asema perusoikeutena ja sen mukaisesti jokaisella on mahdollisuus elinkeinon harjoittamiseen parhaaksi näkemällään tavalla lain puitteissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa