Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinovapauden rajoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinovapaus on perustuslaissa myönnetty oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Elinkeinovapautta on kuitenkin mahdollista rajoittaa lailla. Elinkeinovapauden rajoittaminen perustuu lähtökohtaisesti elinkeinolain säännöksiin.

Elinkeinolain mukaan vain laillinen ja hyvän tavan mukainen elinkeinotoiminta on sallittua. Sitä saa harjoittaa vain: 1) luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, 2) suomalainen yhteisö ja säätiö sekä 3) ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu ja jolla on kotipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Muussa tapauksessa elinkeinonharjoittaminen on mahdollista vain Patentti- ja rekisterihallituksen luvalla.

Lisäksi elinkeinonvapautta on rajoitettu säätämällä osa elinkeinoista ilmoituksenvaraisiksi, jolloin elinkeinotoiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus. Tietyt elinkeinot ovat myös luvanvaraisia, jolloin elinkeinotoiminnan aloittamiseen tarvitaan viranomaisen myöntämä lupa.

Elinkeinovapaus on siis Suomessa pääsääntö, josta on paljon poikkeuksia. Ennen toiminnan aloittamista onkin syytä selvittää tarkkaan omaan elinkeinoon liittyvät mahdolliset rajoitukset. Lisätietoja saa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa