Minilex - Lakipuhelin

Rajoitettu vastuu elinkeinotoiminnassa

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Rajoitetulla vastuulla tarkoitetaan sitä, että henkilö vastaa yhtiön velvoitteesta ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan varallisuudella. Kuten arvata saattaa, tämä on useimpien mielestä se tavoiteltavin ja miellyttävin tapa kantaa liiketoiminnan riskit. Kovin riskipitoiseen yritykseen harva edes uskaltaa lähteä koko henkilökohtaisen omaisuutensa likoon pistäen ja yrityksen kaikista veloista vastaten. Toisaalta tämä ei usein olisi edes järkevää, sillä liian suuri taloudellinen vastuu voisi johtaa automaattiseen riskien karttamiseen yhtiössä, mikä taas voisi joissain tapauksissa estää yhtiötä tekemästä esimerkiksi hyödyllisiä investointipäätöksiä.

Yhtiön sitoumuksen täyttäminen henkilön yksityisvarallisuudesta ei rajoitetun vastuun yhtiömuodoissa ole mahdollista. Mikäli yrityksen kanssa käy huonosti, eli se ei menesty pitkälläkään tähtäimellä toiminnassaan, vaan ylivelkaantuu ja joutuu vararikkoon, niin mikäli osakeyhtiön omistajat ovat kaikessa päätöksenteossaan toimineen osakeyhtiölain mukaisesti, menettävät he ainoastaan sen summan varallisuutta, mitä he ovat aikoinaan vaihtaneet yhtiön osakkeisiin. Yhtiön osakkeet siis käytännössä vain menettävät arvonsa lopullisesti.

Eri yhtiömuodoissa rajoitettu vastuu on osakeyhtiön osakkaalla, kommandiittiyhtiön äänettömällä yhtiömiehellä, yhdistyksen jäsenellä sekä osuuskunnan osakkaalla. Lähtökohtaisesti ainoastaan osakeyhtiössä toteutuu tilanne, jossa yhdelläkään yhtiön omistajista ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteesta. Tämä johtuu siitä, että osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat edellä mainitusta listasta ainoat, joiden tarkoitus on tuottaa voittoa ja toimia riskipitoisessa liiketoimintaympäristössä. Toisaalta kommandiittiyhtiö vaatii myös ne "syntipukkinsa". Eli sellaiset yhtiömiehet äänettömien yhtiömiesten lisäksi, jotka ovat aidosti vastuussa yhtiön velvoitteista. Vastuun rajoitus koskee siis vain äänettömiä yhtiömiehiä, jotka ovat tavallaan vain yhtiön sponsoreita ja rahoittajia. Nämä ovat monesti tekijöitä, joka vaikuttavat puoltavasti osakeyhtiön valitsemiseen yhtiömuodoksi.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Rajoitetun vastuun käytännön etuna on lisäksi mahdollisuus erottaa yhtiön johto sekä omistus toisistaan. Käytännön kannalta merkittävää on, että erityisesti osakeyhtiön kohdalla rajoitettua vastuuta seuraa rajoitettu oikeus yhtiön varallisuuteen. Kuka tahansa osakkeenomistaja ei voi koska tahansa päättää, että nytpä hän nostaakin itselleen kuuluvaa osinkoa yhtiöstä. Omistajille jaettava osinko riippuu yhtiökokouksen päätöksestä ja kokoushan voi päättää esimerkiksi jättää osingon jakamatta ja käyttää varat johonkin investointiin. Toki vähemmistöosakkailla on omat suojasäännöksensä osakeyhtiölaissa, jotka estävät enemmistön diktatuurin toteutumisen.

On myös niin, että vastuun rajaaminen yritykseen sijoitettuun varallisuuteen edellyttää, että yhtiön velkojien asema on turvattu lain säännöksin. Jos varojen nosto yhtiöstä voisi johtaa yhtiön maksukyvyttömyyteen, on varojen nosto laiton. Siispä, vaikka osakeyhtiö on vastuunjakonsa suhteen houkuttelevin yritysmuoto, on sen houkuttelevuudella hintansa. Monimutkainen osakeyhtiölaki ei kokonaisuudessaan avaudu kenellekään hetkessä. Mikäli vastuukysymysten vuoksi houkuttaisi tehdä valinta yritysmuodosta, on hyvä tarkistaa vielä oma tietämyksensä eri yritysmuotojen välisistä eroista ja mahdollisesti vielä konsultoida lakimiestä aiheesta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa