Minilex - Lakipuhelin

Todistelu esitetään pääkäsittelyssä kokonaisuudessaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asiaesittelyn jälkeen tuomioistuin ottaa vastaan todistelun. Pääkäsittelyssä asianosaisten tulee esittää ne todisteet, joihin he haluavat vaatimustensa tueksi vedota. Todistelu on siis tarpeen asioissa, joissa näyttökysymykset ovat riitaisia, koska asianosaisten tulee voida esittää todisteita omien kantojensa tueksi. Myös sellaiset todisteet, jotka on toimitettu tuomioistuimelle jo valmistelussa, tulee esittää nyt pääkäsittelyssä suoraan tuomioistuimelle. Asianosaisen tulee todistelussa suullisesti esitellä kirjallisten todisteiden sisältö ja sen, mitä todisteella pyritään näyttämään toteen.

Tuomioistuimella on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se järjestää todisteiden vastaanottamisen. Yleensä tietystä seikasta otetaan vastaan todistelu siltä asianosaiselta, jolla on näyttötaakka kyseisestä asiasta. Useimmiten todisteita esitetään todistuskeinoittain eli kirjalliset todisteet käydään läpi kerralla ja samoin kuullaan kaikkia todistajia kerralla. Tällöin jokaista todistelutarkoituksessa kuultavaa henkilöä kuulustellaan kerralla kaikista tarvittavista asiaan liittyvistä kysymyksistä, minkä jälkeen siirrytään kuulustelemaan seuraavaa henkilöä. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että tiettyä seikkaa koskeva todistelu otetaan vastaan ennen muuta todistelua. Tällä tavalla todistusteemoittain etenevää todistelua on käytettävä yleensä vain silloin, kun se on todistelun vastaanottamisen ja sen asianmukaisen omaksumisen kannalta perusteltua. Suullista todistelua vastaanotettaessa kuullaan ensin asianosaisia todistelutarkoituksessa siitä aiheesta, jota todistelu koskee, ja vasta tämän jälkeen muita todistajia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa