Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian suullinen valmistelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynti jaetaan valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu puolestaan jakautuu kirjalliseen ja suulliseen valmisteluun. Valmisteluistunnossa asiaa valmistellaan suullisesti. Tuomioistuin kutsuu asianosaiset valmisteluistuntoon. Valmisteluistunnossa asian käsittely jatkuu suullisesti siitä, mihin se on kirjallisessa valmistelussa jäänyt.

Valmisteluistunnossa tuomioistuin selvittää, mistä käsiteltävänä olevassa asiassa on kysymys sekä mihin kirjallisessa valmisteluvaiheessa on päädytty. Tuomioistuimen tulee esittää valmisteluistunnossa myös kysymykset, joita voidaan pitää tarpeellisina valmistelun tavoitteiden toteutumisen kannalta. Valmisteluistunnon aikana oikeudenkäyntikirjelmien ja kaikenlaisten kirjallisten lausuminen lukeminen tai antaminen tuomioistuimelle on kiellettyä. Täysin sallittua on kuitenkin käyttää apuna kirjoitettuja muistiinpanoja, jos muistiinpanot helpottavat muistamista. Myös kirjallisen valmistelun oikeudenkäyntiaineistoon tukeutumista valmisteluistunnossa pidetään sallittuna.

Asianosaisen on valmisteluistunnossa esitettävä vaatimuksensa ja niiden perusteet sekä lausuttava siitä, mitä vastapuoli on esittänyt. Hänen on ilmoitettava kaikki todisteet, jotka hän haluaa esitää sekä mitä hän aikoo näyttää niillä toteen. Asianosaisen on myös esitettävä kaikki kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa. Lisäksi hänen on vastapuolen pyynnöstä ilmoitettava, onko hänen hallussaan sellainen vastapuolen riittävästi yksilöimä kirjallinen todiste tai esine, jolla voi olla asiassa merkitystä. 

Riita-asian suullinen valmistelu olisi suositeltavaa saada tehtyä yhden valmisteluistunnon aikana. Riita-asian suullinen valmistelu tapahtuu siis valmisteluistunnossa. Kuten kirjallisessa valmistelussakin, asia voidaan ratkaista jo suullisessa valmistelussa eikä pääkäsittelyä tällöin tarvitse järjestää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa