Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valmistelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynti jaetaan valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu puolestaan jakautuu kirjalliseen valmisteluun ja suulliseen valmisteluun. Valmistelussa asiaa valmistellaan ratkaisukelpoiseksi.

Riita-asian valmistelu alkaa asian vireilletulon yhteydessä eli silloin, kun kirjallisessa muodossa oleva haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Valmistelun tavoitteena on mahdollistaa asian käsittely pääkäsittelyssä yhtäjaksoisesti. Valmistelu ei saa kestää liian pitkää aikaa, vaan lain mukaan se tulee saattaa loppuun viivytyksettä. Valmistelun aikana selvitetään asianosaisten vaatimukset ja vaatimusten perusteet, asianosaisten väliset erimielisyydet, todisteet ja se, mitä niillä aiotaan näyttää toteen. Lisäksi tulee selvittää, onko asiassa mahdollista tehdä sovintoa. Tuomioistuimen tulee yrittää saada asianosaiset pääsemään sovintoon, kun kyseessä on asia, jossa sovinto on sallittu. Tuomioistuimella on mahdollisuus tehdä asianosaisille myös ehdotus asian sovinnollisesta ratkaisusta.

Riita-asian valmistelussa asiaa siis valmistellaan pääkäsittelyä varten, jotta asian käsitteleminen pääkäsittelyssä onnistuisi yhtäjaksoisesti. Mikäli haluat tietää lisää riita-asian valmistelusta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa