Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valmistelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynti jaetaan valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu puolestaan jakautuu kirjalliseen valmisteluun ja suulliseen valmisteluun. Valmistelulla on katsottu olevan kaksi tarkoitusta. Ensiksi valmistelun on tarkoituksena luoda mahdollisimman hyvät edellytykset sille, että pääkäsittely voidaan toteuttaa keskitetysti. Toiseksi valmistelulla on oma tehtävänsä riitojen ratkaisijana, sillä juttu tulee ratkaista jo valmistelussa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja lain mukaan mahdollista.

Riita-asian valmistelu alkaa asian vireilletulon yhteydessä eli silloin, kun kirjallisessa muodossa oleva haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Valmistelu ei saa kestää liian pitkää aikaa, vaan lain mukaan se tulee saattaa loppuun viivytyksettä. Valmistelun aikana selvitetään asianosaisten vaatimukset ja vaatimusten perusteet, asianosaisten väliset erimielisyydet, todisteet ja se, mitä niillä aiotaan näyttää toteen. Lisäksi tulee selvittää, onko asiassa mahdollista tehdä sovintoa. Tuomioistuimen tulee yrittää saada asianosaiset pääsemään sovintoon, kun kyseessä on asia, jossa sovinto on sallittu. Tuomioistuimella on mahdollisuus tehdä asianosaisille myös ehdotus asian sovinnollisesta ratkaisusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa