Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian kirjallinen valmistelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian valmistelu jaetaan kirjalliseen valmisteluun ja suulliseen valmisteluun. Kirjallisessa valmistelussa asiaa valmistellaan pääkäsittelyä varten. Toisaalta yksinkertaisimmat asiat voidaan ratkaista jo kirjallisen valmistelun aikanakin, jolloin pääkäsittelyä ei tarvitse järjestää lainkaan. Riita-asian kirjallinen valmistelu voidaan aloittaa, kun käräjäoikeus on toimittanut haasteen vastaajalle ja vastaaja on antanut kirjallisen vastauksensa. Kirjallisessa valmistelussa tuomioistuin voi pyytää asianosaiselta kirjallisen lausuman määräämistään kysymyksistä. Ilman erityistä syytä tuomioistuin voi kehottaa asianosaista antamaan tällaisen kirjallisen lausuman vain yhden kerran. Tämä edistää osaltaan valmistelun etenemistä. Erityinen syy kirjallisen lausuman uudestaan pyytämiselle voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asia sisältää lukuisia vaikeasti ymmärrettäviä yksityiskohtia.

Kun asianosaisten vaatimukset perusteineen, erimielisyydet heidän välillään, todisteet ja todistusteemat sekä edellytykset sovinnolle on selvitetty, asia on mahdollista siirtää pääkäsittelyyn ilman, että suullista valmisteluistuntoa järjestetään ollenkaan. Asianosaisten tulee kuitenkin saada ottaa kantaa siihen, pitävätkö he valmisteluistunnon järjestämistä tarpeellisena. Tuomarin tulee laatia kirjallisen valmistelun aikana yhteenveto asianosaisten vaatimuksista perusteineen, jonka jälkeen asia voidaan siirtää pääkäsittelyyn. Pääkäsittelyä ei ole aina pakko järjestää, jos asia tulee ratkaisukelpoiseksi kirjallisen valmistelun aikana. Edellytyksenä asian ratkaisemiselle kirjallisessa valmistelussa onkin, että pääkäsittelyn toimittamista voidaan pitää tarpeettomana. Asianosaisten tulee myös suostua asian ratkaisemiseen kirjallisessa valmistelussa. Pääkäsittely tulee järjestää asianosaisten toivoessa sitä. Etuna asian ratkaisemisessa kirjallisen valmistelun aikana on muun muassa kustannusten väheneminen. Toisaalta myös ratkaisun antaminen aikaistuu ja on tarkoituksenmukaistakin, että yksinkertaisimpia asioita ei viedä pääkäsittelyyn asti ratkaistaviksi, koska ne on mahdollista ratkaista jo kirjallisessa valmistelussa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa