Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiaan liittyvällä haastehakemuksella tarkoitetaan kirjallista asian vireillepanoasiakirjaa. Riita-asia tulee vireille kantajan toimittaman haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuteen. Haastehakemuksen avulla tuomioistuin ja vastaaja saavat tarkempaa tietoa vireille tulleesta asiasta.

Haastehakemuksia on olemassa kahta eri tyyppiä: niin sanottuja laajoja haastehakemuksia, jotka koskevat yleensä riitaisia asioita sekä suppeampimuotoisia summaarisia haastehakemuksia, joita voidaan käyttää kantajan pitäessä asiaa riidattomana. Summaarinen haastehakemus voi koskea esimerkiksi maksamatonta puhelinlaskua.

Riitaista asiaa koskevan laajan haastehakemuksen tulee sisältää kantajan mahdollisimman tarkasti yksilöimät vaatimukset ja niiden perusteet. Lisäksi haastehakemuksesta tulee käydä ilmi todisteet sekä se, mitä kantaja aikoo todisteiden avulla näyttää asiassa toteen. Kantajan tulee haastehakemuksessa esimerkiksi ilmoittaa käyttämänsä henkilötodistajat. Halutessaan kantaja voi vaatia haastehakemuksessa korvauksia myös oikeudenkäynnistä hänelle aiheutuvista kuluista. Riidatonta asiaa koskevassa summaarisessa haastehakemuksessa todisteita ei tarvitse ilmoittaa. Kantajan on lopuksi allekirjoitettava haastehakemus. Haastehakemus tulisi laatia siten, että siinä on ilmoitettu edellä mainitut asiat selkeällä tavalla. Liian laajan haastehakemuksen tekemistä tulee välttää. On tärkeää, että vain tarpeelliset ja jutun kannalta olennaiset asiat tuodaan haastehakemuksessa esille. Hyvin laadittu haastehakemus helpottaa sekä tuomioistuimen tekemää työtä että vastaajan valmistautumista tulevaan oikeudenkäyntiin.

Riita-asia tulee siis vireille kirjallisen haastehakemuksen avulla. Asian valmistelu aloitetaan yhtä aikaa asian vireilletulon kanssa eli silloin, kun käräjäoikeus on vastaanottanut kantajan toimittaman haastehakemuksen ja alkaa käsittelemään haastehakemusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa