Minilex - Lakipuhelin

Alkukeskustelu ja asiaesittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääkäsittely riita-asioissa alkaa sillä, että tuomioistuimen puheenjohtaja tai tuomioistuimen muu jäsen käy valmistelussa laaditusta kirjallisesta yhteenvedosta lyhyesti läpi valmistelun keskeiset lopputulemat ja asianosaisten vaatimukset. Tätä kutsutaan alkukeskusteluksi. Yhteenvedon läpikäymisen lisäksi asianosaisilta myös tiedustellaan, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantaa.

Valmistelussa laadittava yhteenveto on pääsääntöisesti tehtävä kirjallisesti, mutta yksinkertaisissa asioissa, joissa pääkäsittely toimitetaan yhden tuomarin kokoonpanossa, yhteenveto voidaan poikkeuksellisesti tehdä myös suullisesti. Tämän selostuksen laajuus määräytyy tilanteen mukaisesti. Pääkäsittelyn tapahtuessa täysilukuisessa kokoonpanossa myös asian valmisteluvaiheeseen osallistumattomien, mutta päätöksentekokokoonpanoon kuuluvien jäsenten informaation tarve tulee ottaa huomioon. Asiassa keskeisimpien kysymysten osalta valmistelussa esille tullut asia voidaan myös tarvittaessa selostaa tarkemmin. Nimenomaan kirjallisen yhteenvedon hyödyntäminen on tällöin tarkoituksenmukaista, koska se on juuri asian jatkokäsittelyä silmälläpitäen laadittu tiivistetyksi esitykseksi vaatimuksista, perusteluista ja tarvittaessa myös todistelusta. Pelkkä yleisluontoinen viittaus kirjalliseen yhteenvetoon ei kuitenkaan ole riittävää, vaan jo oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvät vaatimukset edellyttävät, että vaatimukset perusteluineen käydään pääkäsittelyssä läpi.

Pääkäsittelyssä selvitetään ensin siis se, onko asia edelleen riitainen ja voidaanko pääkäsittely aloittaa toimitetun valmistelun pohjalta. Seuraavaksi asianosaiset vuorollaan perustelevat kantansa ja lausuvat vastapuolen perustelujen johdosta eli puolin ja toisin kehittelevät kannettaan. Asiaesittelyssä asianosaisten tulee mahdollisimman täydellisesti tuoda esiin ne seikat, joihin he perustavat vaatimuksensa tai vastineensa, ja ilmoittaa käsityksensä vastapuolen esittämien seikkojen johdosta. Asiasesittelyn aloittaa kantaja, jonka jälkeen vuoro siirtyy vastaajalle. Tämän jälkeen kantaja saa jälleen vuoron esittää perustellun kantansa vastaajan väitteisiin. Vuorottelu jatkuu niin pitkään, että kummallakaan asianosaisella ei ole enää lausuttavaa. Lopuksi voidaan todeta, mitkä seikat ovat riitaisia ja mitkä riidattomia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa