Minilex - Lakipuhelin

Asian ratkaiseminen valmistelussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asia on mahdollista ratkaista jo valmistelussa, jos pääkäsittelyn pitäminen on tarpeetonta. Näin on esimerkiksi silloin, kun asiassa ei esitetä lainkaan suullista todistelua ja epäselvyys koskee vain asian oikeudellista arviointia. Kuitenkin tällaisissakin asioissa pääkäsittely on pidettävä, jos asianosaisille tai heidän avustajilleen on tarjottava tilaisuus argumentoida suullisesti asiassa tai asiaa olisi tarpeen selvitellä prosessinjohdon avulla. Oikeudellisesti vaikeat ja laajat asiat on käsiteltävä kuitenkin käräjäoikeuden täysilukuisessa kokoonpanossa, vaikka asiassa ei esitettäisikään suullista todistelua. Tällöin asian ratkaisu ei ole yksin yhden tuomarin varassa, kuten valmistelussa, jossa asian ratkaisee yksi, valmistelun hoitanut, tuomari. Jos valmistelussa selviää, ettei asia ole riitainen, voidaan asiassa antaa tuomio jo valmisteluvaiheessa tai siinä voidaan vahvistaa asianosaisten sovinto.

Riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä. Valmistelussa tuomioistuin voi tehdä myös kanteen tutkimattajättämispäätöksen. Kun valmistelussa huomataan, että asian käsittelyltä puuttuu ehdoton prosessinedellytys, tai kun asianosainen tekee tehokkaan väitteen tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumisesta, tuomioistuimen on tehtävä tutkimattajättämispäätös. Jos valmistelussa huomataan, että kanne on täysin perusteeton, tuomioistuin voi ratkaista asian valmistelussa tuomiolla. Tuomiolla asia voidaan tämän lisäksi ratkaista, kun kantaja on dispositiivisessa asiassa, jossa sovinto on sallittu, luopunut kanteesta tai vastaaja on myöntänyt kanteen. Silloin, kun vastaaja jättää antamatta häneltä pyydetyn vastauksen, tuomioistuin voi antaa valmistelussa tuon muodollisen seikan perusteella yksipuolisen tuomion. Luonnollisesti asia voi siis ratketa valmistelussa myös asianosaisten sovinnon kautta. Tällöin tuomioistuin vahvistaa syntyneen sovinnon. Jos pääasia ratkaistaan valmistelussa, voidaan samalla antaa ratkaisu oikeudenkäyntikuluista silloinkin, kun ne ovat jääneet riitaisiksi, jollei kulujen määrän selvittämisen katsota vaativan pääkäsittelyä suullisen todistelun vastaanottamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa